Vacature

Medewerker Data Diensten

Gepubliceerd op
14 mei 2018
Locatie Wageningen
Expertisegebied Natural Sciences
Reageren - Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat het reageren op vacatures niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Wij zoeken

Een medewerker data diensten voor het WDCC, die de ontwikkeling en implementatie van data driven science binnen WUR op het gebied van onderwijs, onderzoek, waarde creatie, data management en infrastructuur gaat ondersteunen en werkt aan overzicht en afstemming om nieuwe kansen mogelijk te maken. De medewerker data diensten combineert inhoudelijke taken met ondersteunende werkzaamheden.

Wageningen Data Competence Center (WDCC) is gestart als onderdeel van WUR om voort te bouwen op de huidige initiatieven op het gebied van data science. De medewerker data diensten zal werken als onderdeel van het kleine team (6 leden) van WDCC. Het team werkt als programma-organisatie om de inspanningen binnen WUR op deze gebieden te coördineren en zo de verdere ontwikkeling van data science binnen WUR te faciliteren en te ondersteunen. Het team werkt nauw samen met andere WUR-afdelingen, zoals IT-services, bibliotheekdiensten en diensten voor onderwijs en onderzoek.
De medewerker data diensten is verantwoordelijk voor het contact met onderzoekers, docenten en experts binnen en buiten WUR. De medewerker data diensten organiseert hiervoor zelfstandig het loket van het WDCC voor het verwerken van interne en externe vragen en zal op basis hiervan ideeën ontwikkelen en voorstellen initiëren. De medewerker heeft voldoende inhoudelijk kennis van zaken van het werkprogramma van het WDCC (data science, data management, onderwijs en infrastructuur) om een belangrijk deel van de vragen zelfstandig af te kunnen handelen. Voor overige vragen onderhoudt de medewerker contact met belanghebbenden en zorgt dat de juiste informatie op de juiste plaats komt.

Het werkpakket van de nieuwe collega zal ongeveer inhouden:

 • Inhoudelijk en procesmatig verzorgen van communicatiemateriaal, presentaties, en bijeenkomsten over data management, onderwijs, infrastructuur, waarde creatie en onderzoek, met bijdragen van het team van WDCC en collega’s binnen WUR
 • Zorgen voor respons en vervolgacties bij vragen per mail, telefoon, of contactformulieren; respons door inhoudelijke beantwoording van vragen; vervolgacties door initiatief te nemen tot het uitwerken van ingebrachte ideeën en tot bijstelling van het lopend programma
 • Functioneel beheer en inhoudelijk actueel houden van de website van het WDCC i.s.m. de Bibliotheek, de afdeling Communicatie en het team van WDCC. Hiervoor informatie bijhouden over het lopend programma van het WDCC en over externe ontwikkelingen op het gebied van data science en data management
 • Inhoudelijke en ondersteunende bijdragen leveren aan projecten met een innovatief karakter
 • Secretaris van de stuurgroep WDCC en verantwoordelijk voor stukken, verslag en faciliteiten bij de bijeenkomsten
 • Verantwoordelijk voor de bewaking van de planning en actielijst van het WDCC en voor de verslaglegging van voltooide werkzaamheden
 • Verantwoordelijk voor tijdig overzicht van financiën en voor de operationele verwerking van bijvoorbeeld reisaanvragen, bestellingen, urenopgaves en declaraties

Wij vragen

 • Initiatiefrijk, zelfstandig, communicatief
 • Gemotiveerd om deze functie mede zelf vorm te geven
 • Opleiding (HBO) informatiemanagement, communicatie & ICT, of vergelijkbaar
 • Bekend met data management
 • Affiniteit met wetenschappelijk onderzoek en/of onderwijs op het gebied van data driven science
 • Verantwoordelijke, dienstverlenende en nauwkeurige werkhouding
 • Voor deze functie is beheersing van de Engelse taal noodzakelijk. Het gewenste taalniveau is B2. Meer informatie over dit niveau is te vinden in het document Taalniveau

Wij bieden

Een jaarcontract voor 36 uur per week met mogelijkheid tot verlenging. Salaris is gebaseerd op CAO Stichting Wageningen Research en is afhankelijk van ervaring en kwalificaties van de kandidaat, maximumsalaris: € 3380, - bruto per maand (op basis van fulltime dienstverband). Daarnaast bieden wij een vakantie-uitkering van 8% van het jaarsalaris en een eindejaarsuitkering van 3%.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over de functie contact op met Willem Jan Knibbe, tel. +31 (0) 317 482598 of e-mail: willemjan.knibbe@wur.nl. Voor meer informatie over het contract kunt u contact opnemen met Karin den Ridder, tel. +31 (0) 317 484401 of e-mail: karin.denridder@wur.nl.

Solliciteer online via https://www.wur.nl/nl/Werken-bij.htm, stuur uw sollicitatie niet per e-mail.

Wij zijn

De missie van Wageningen University & Research is ‘To explore the potential of nature to improve the quality of life’. Binnen Wageningen University & Research bundelen Wageningen University en gespecialiseerde onderzoeksinstituten van Stichting Wageningen Research hun krachten om bij te dragen aan de oplossing van belangrijke vragen in het domein van gezonde voeding en leefomgeving.

Met ongeveer 30 vestigingen, 5.000 medewerkers en 10.000 studenten behoort Wageningen University & Research wereldwijd tot de aansprekende kennisinstellingen binnen haar domein. De integrale benadering van de vraagstukken en de samenwerking tussen verschillende disciplines vormen het hart van de unieke Wageningen aanpak.

Wageningen Data Competence Centre (WDCC) is een nieuwe organisatie-eenheid, die zich richt op het ontwikkelen van de mogelijkheden die de komst van big data biedt. WDCC werkt met een klein team aan een programma dat bestaat uit de programmalijnen Onderwijs, Onderzoek, Waarde creatie, Infrastructuur en Data Management voor data science.

Kijk voor meer informatie over werken bij Wageningen University & Research op de speciale werken bij pagina's.