Vacature

Onderzoeker transitie & innovatie duurzame landbouw- en voedselsystemen

Gepubliceerd op
2 augustus 2018
Locatie Lelystad
Expertisegebied Agriculture
Reageren Klik hier om te reageren

Wij zoeken

De wereld verandert ingrijpend: de wereldbevolking groeit, terwijl de westerse wereld juist vergrijst. Steeds meer mensen wonen in steden. De druk op het landgebruik neemt toe, het klimaat verandert, het gebruik van fossiele brandstoffen moet omlaag. Er is een toenemende maatschappelijke vraag naar duurzaam geteeld, gezond en veilig voedsel. Voor deze grote uitdagingen zijn geen eenvoudige oplossingen. Er is nieuwe kennis nodig, nieuwe perspectieven op voedselproductie, nieuwe productiesystemen en een omslag in de manier waarop we omgaan met natuurlijke hulpbronnen. Hoe kan de voedselproductie van de toekomst zo vorm krijgen dat deze voldoet aan maatschappelijke en ecologische randvoorwaarden, inspeelt op nieuwe kansen en waarden en tegelijkertijd een economische basis biedt voor de bedrijven in de agro-ketens?
Jouw rol is om je in dit krachtenveld te verdiepen. Je geeft samen met stakeholders in de agroketen innovatieprocessen vorm die leiden tot een toekomstgerichte voedselproductie. Je draagt bij aan de ontwikkeling van toekomstbeelden en het benoemen van transitiepaden. Je werkt samen met stakeholders om strategieën te bepalen, houd je bezig met monitoring en evaluatie van veranderings- en leerprocessen, verkent incentives voor gedragsverandering en bedenkt interventies voor een duurzame landbouw.

Je werkt vanuit een sociaalwetenschappelijke invalshoek aan multidisciplinaire onderzoeks- en innovatieprojecten. Hierin weet je verschillende disciplines te verbinden. Je bent in staat om de resultaten van vernieuwende projecten te vertalen naar een gezond toekomstperspectief voor bedrijven in de voedselketen. Daarnaast weet je inzicht in veranderings- en leerprocessen te vertalen naar praktische activiteiten om de beoogde verandering te realiseren. Je bent een goede gesprekspartner voor opdrachtgevers, ondernemers, ketenpartners, maatschappelijke organisaties en experts.
Je zorgt ervoor dat onderzoeksprojecten op een gedegen wijze worden uitgevoerd en bent in staat om de resultaten te rapporteren en te communiceren op een wijze die aansluit bij de wensen van de klant.

Wij vragen

  • Je beschikt over een afgeronde WO-opleiding met een sociaalwetenschappelijke basis aangevuld met kennis van socio-technische innovatieprocessen.
  • Je hebt feeling voor maatschappelijke ontwikkelingen en bent tegelijkertijd betrokken bij de Nederlandse landbouw.
  • Je hebt een goed beeld van de duurzaamheidsopgaven die hier spelen en je hebt een netwerk wat landbouw en samenleving verbindt.
  • Je bent geïnteresseerd in de menselijke en institutionele kant van innovatie en verandering en weet dat te verbinden met technologische, ecologische en economische expertise.
  • Je hebt ervaring met trans disciplinair onderzoek en monitoring & evaluatie van innovatieprojecten. Ervaring met co-innovatie en het faciliteren van innovatieprocessen is een pré.
  • Je hebt goede conceptuele vaardigheden en bent in staat om complexe innovatievraagstukken uit elkaar te rafelen en dat te vertalen naar concrete acties.
  • Je bent in staat te communiceren met verschillende doelgroepen zoals agrarisch ondernemers, financiers, maatschappelijke organisaties, overheden en andere belanghebbenden.
  • Je bent bereid om je te verbreden in het kennisveld en een opleiding te volgen om vaardigheden op te doen.
  • Je kunt goed samenwerken in een team, hebt ervaring met projectmatig werken en je hebt een zakelijke instelling die past bij een commerciële onderzoeksorganisatie. Gezien de teamsamenstelling wordt bij gelijke geschiktheid de voorkeur gegeven aan een vrouwelijke kandidaat.

Wij bieden

Wageningen Research biedt uitstekende ontplooiingsmogelijkheden en prima arbeidsvoorwaarden waarbij de beloning in overeenstemming is met het functieniveau (richtlijn: schaal 10). Kennis en werkervaring zijn relevant voor inschaling. Een werkweek bedraagt 36 uur en het samenstellen van bepaalde arbeidsvoorwaarden in een eigen pakket zijn mogelijkheden bij Wageningen Research. Standplaats: Lelystad.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je vanaf 25 augustus contact opnemen met Herman Schoorlemmer (teamleider), tel.nr. 0320-291337 of via herman.schoorlemmer@wur.nl of voor 25 augustus met Chris de Visser, tel 0320-291692 of via chris.devisser@wur.nl

Je brief en CV ontvangen we graag uiterlijk 30 augustus 2018.
Solliciteren kan uitsluitend via werkenbij.wur.nl

Wij zijn

Wageningen University & Research
De missie van Wageningen University & Research is ‘To explore the potential of nature to improve the quality of life’. Binnen Wageningen University & Research bundelen Wageningen University en gespecialiseerde onderzoeksinstituten van Stichting Wageningen Research hun krachten om bij te dragen aan de oplossing van belangrijke vragen in het domein van gezonde voeding en leefomgeving.

Met ongeveer 30 vestigingen, 5.000 medewerkers en 10.000 studenten behoort Wageningen University & Research wereldwijd tot de aansprekende kennisinstellingen binnen haar domein. De integrale benadering van de vraagstukken en de samenwerking tussen verschillende disciplines vormen het hart van de unieke Wageningen aanpak.

Kijk voor meer informatie over werken bij Wageningen University & Research op de speciale werken bij pagina's.

De business unit Open Teelten werkt aan de ontwikkeling van toepasbare innovaties voor akkerbouwers, tuinders, toeleverende en afnemende bedrijven in de agro-industrie, overheden en maatschappelijke organisaties. Er werken 170 mensen aan vraagstukken rond gewas- en bedrijfsinnovatie, bemesting, gewasbescherming, bodemkwaliteit, herwaardering van reststromen, stad-land relaties en de rol van landbouw in de maatschappij. Het onderzoek wordt uitgevoerd op de centrale locatie in Lelystad, op regionale proefboerderijen en op praktijkbedrijven. Ook worden er internationaal opdrachten uitgevoerd, zowel binnen als buiten de EU.