Vacature

Programmamaker Studium Generale

Gepubliceerd op
10 februari 2020
Locatie Wageningen
Reageren Klik hier om te reageren

Wij zoeken

Je draagt bij aan het Studium Generale programma van onder andere lezingen(-series), discussies, workshops en culturele activiteiten. Werkend vanuit het door Studium Generale ontwikkelde Academische Vorming Raamwerk ga je activiteiten ontwerpen die het studentenpubliek aanzetten tot reflectie.
Je initieert programmavoorstellen en werkt zelfstandig aan de uitwerking hiervan. Je begint bij een breed onderwerp of thema, je oriënteert je op dit thema en je bakent het inhoudelijk af met het Academische Vorming Raamwerk als richtsnoer. Daarbij denk je na over de beste vorm en benadering voor dit programma. Dat doe je in overleg met je collega's, met mogelijke gastsprekers en met studenten. Vervolgens ontwerp en organiseer je het programma en lever je een bijdrage aan de publiciteit. Tenslotte presenteer je de bijeenkomst en modereer je de discussie. In een vroeg stadium van dit proces presenteer je je programmeringsvoorstellen aan de Commissie Studium Generale, die het SG-programma inhoudelijk beoordeelt.
Daarnaast lever je feedback op reflectieverslagen van studenten die het Studium Generale Certificaatprogramma https://www.wur.nl/en/Education-Programmes/Studium-Generale/Certificate-Programme.htm  volgen, en begeleid je groepen studenten die het Open Mind Lab programma https://www.wur.nl/en/Education-Programmes/Studium-Generale/Open-Mind-Lab.htm  doorlopen. Tenslotte lever je een intellectuele en praktische bijdrage aan de verdere ontwikkeling van Studium Generale programma’s zoals de op maat gemaakte reflectieprogramma’s voor studenten van specifieke opleidingsrichtingen.

Wij vragen

Het Studium Generale team zoekt een enthousiaste en creatieve collega. Je hebt een academische opleiding en een brede interesse. Dat laatste blijkt onder andere uit je belezenheid, en uit het feit dat je goed op de hoogte bent van actuele sociaal-culturele, wetenschappelijke en politieke ontwikkelingen.

Je bent in staat om je ook op een analytisch niveau in een breed scala aan onderwerpen te verdiepen en legt makkelijk verbanden. Daarbij kan je goed met ideeën en uiteenlopende perspectieven spelen, en ben je een intellectuele sparringpartner voor je collega’s, de gastsprekers en de studenten.

Je hebt eveneens sterke praktische en communicatieve vaardigheden. Je kunt systematisch werken, goed organiseren en een deadline halen. Je kunt een openbare activiteit presenteren en een discussie modereren, en daarbij tactisch omgaan met cultuurverschillen. Een achtergrond in de natuurwetenschappen is een pre, goede actieve en passieve beheersing van het Nederlands en het Engels is essentieel.

Wij bieden

Een arbeidsovereenkomst bij Wageningen University met de volgende kenmerken:

 • De CAO-Nederlandse Universiteiten is van toepassing;
 • Een arbeidsovereenkomst voor 1 jaar met een omvang van 0,5 fte per week. Het perspectief is, bij gebleken geschiktheid en volledige functie-uitoefening, doorstroming naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
 • Proeftijd: 2 maanden;
 • De functie is ingedeeld in het Hay profiel Medewerker Studium Generale/Cultuur 2 (schaal 10), waarbij een salaris hoort van maximaal € 4274,- bruto per maand bij een volledige werkweek. Inschaling is afhankelijk van opleiding en daarnaast zijn er doorgroeimogelijkheden.
Daarnaast bieden wij:
 • uitstekende opleidingsmogelijkheden;
 • 8% vakantietoeslag;
 • een structurele eindejaarsuitkering van 8,3%;
 • uitstekende pensioenregeling via ABP;
 • 232 vakantie-uren (full-time), de mogelijkheid om bij te kopen en goede aanvullende verlofregelingen;
 • een keuzemodel om een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samen te stellen, zoals een fietsplan;
 • een levendige werkplek waar je gemakkelijk contacten legt en waar veel activiteiten plaatsvinden op de Wageningen Campus. En waar zowel het onderwijs, het onderzoek als het bedrijfsleven is vertegenwoordigd;
 • reis je per auto dan zijn er voldoende gratis parkeerfaciliteiten;
 • een reiskostenvergoeding;
 • gebruik maken van de op de campus aanwezige sportfaciliteiten;
 • flexibele werktijden en vakanties kunnen eventueel in overleg worden vastgesteld zodat een optimale balans tussen werk en privé mogelijk is.
Wageningen University & Research stimuleert interne doorgroeimogelijkheden en mobiliteit met een intern recruitment beleid. Er zijn ruime mogelijkheden voor eigen initiatief in een lerende omgeving.

Meer informatie

Interesse?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Angela Lewis, teamleider Studium Generale (0317- 482028,

Solliciteren:
Belangstellenden voor deze vacature kunnen brief en CV opsturen via de sollicitatiebutton op deze site.
Sluitingsdatum sollicitaties: t/m zondag 8 maart 2020.

Een assessment kan deel uitmaken van het selectieproces.

Wij zijn

De missie van Wageningen University & Research is ‘To explore the potential of nature to improve the quality of life’. Binnen Wageningen University & Research bundelen Wageningen University en gespecialiseerde onderzoeksinstituten van Stichting Wageningen Research hun krachten om bij te dragen aan de oplossing van belangrijke vragen in het domein van gezonde voeding en leefomgeving.

Met ongeveer 30 vestigingen, 6.000 medewerkers en 12.000 studenten behoort Wageningen University & Research wereldwijd tot de aansprekende kennisinstellingen binnen haar domein. De integrale benadering van de vraagstukken en de samenwerking tussen verschillende disciplines vormen het hart van de unieke Wageningen aanpak.

Education and Student Affairs
Binnen Wageningen University & Research is ‘Education and Student Affairs’ (ESA) de centrale afdeling die zowel strategische, beleidsmatige, uitvoerende als ondersteunende taken heeft op het gebied van onderwijs. De afdeling matcht vraag en aanbod van onderwijs, is verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging van het onderwijs en ontwikkelt en implementeert onderwijsbeleid. Naast geaccrediteerde onderwijsprogramma’s ontwikkelt de afdeling mede een aanbod aan online onderwijs. De afdeling coördineert en faciliteert de voorbereiding en uitvoering van cruciale processen als accreditaties, visitaties en andere kwaliteitsaudits gericht op het onderwijs van Wageningen University & Research. De afdeling levert tenslotte diensten aan (potentiële) studenten en docenten van University & Research en ondersteunt de uitvoering van het onderwijs. De afdeling ESA bestaat uit 7 secties, namelijk (1) NVAO-geaccrediteerde programma’s, (2) Open en Online onderwijs, (3) Wageningen Academy, (4) Quality and Strategic Information, (5) Student Service Centre, (6) Education Support Centre en (7) een groep medewerkers die de directeur ESA / Dean of Education en de Manager ESA ondersteunen. De afdeling omvat in totaal circa 200 medewerkers.

Studium Generale
Onderdeel van ‘Dean & Manager’s Office’ is de sectie ‘Studium Generale’. Studium Generale is verantwoordelijk voor extra curriculair onderwijs en draagt bij aan de brede academische vorming en persoonlijke ontwikkeling van studenten. Het doet dat door het vergroten van het inzicht en vaardigheden bij de student ten aanzien van maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef, de samenhang tussen wetenschapsgebieden en esthetiek. De belangrijkste bijdrage die het team Studium Generale levert is het opleiden van studenten wat betreft de vaardigheid tot kritische reflectie ten aanzien van zichzelf, de groep(en) waar hij/zij deel van uitmaakt en ten aanzien van aan samenleving en wetenschap gerelateerde vraagstukken. Dit sluit aan op het onderwijs van University & Research en het door Studium Generale verder uitgewerkte ‘Academische Vorming Raamwerk’.

Omdat de bijdrage aan persoonlijke en academische ontwikkeling van de student deels is gebaseerd op maatschappelijke en wetenschappelijke actualiteit is Studium Generale gericht op relevante ontwikkelingen in de buitenwereld en beoordeelt zij wat die betekenen voor het aanbod aan activiteiten. Daarbij werkt Studium Generale bewust samen met andere partijen waarbij het team een rol blijft houden als proceseigenaar.

Het team zoekt een nieuwe medewerker die een bijdrage kan leveren aan het kernprogramma en aan nieuwe ontwikkelingen zoals het verder uitbreiden van op maat gemaakte reflectieprogramma’s met de opleidingen.

Kijk voor meer informatie over werken bij Wageningen University & Research op de speciale werken bij pagina's.

Solliciteer nu