Vacature

Projectmanager Data Acquisitie

Gepubliceerd op
4 juli 2018
Locatie Den Haag
Expertisegebied Agriculture
Reageren Klik hier om te reageren

Wij zoeken

Wageningen Economic Research verzamelt binnen het Bedrijven-Informatienet veel informatie over de bedrijfsvoering van zo’n 1.500 land- en tuinbouwbedrijven door heel Nederland. Deze informatie stelt ons in staat inzicht te geven in de ontwikkelingen in de land- en tuinbouw. Dat is essentieel voor het nemen van verantwoorde beslissingen bij de ontwikkeling van toekomstgericht landbouwbeleid door de overheid en bedrijven.

Het gehele proces van dataverzameling, opslag, omzetting tot bruikbare datasets voor wetenschappelijk onderzoek en analyse leidt tot maatwerkproducten voor onze opdrachtgever en dragen bij aan de economische informatievoorziening over de agrarische sector via onze website agrimatie.nl. 

In dit proces van informatievoorziening is de verzameling van data de eerste stap. Binnen dit werkveld is een transitie gaande van papieren basisdocumenten (facturen) naar e-facturen en andere digitale documenten. Om aan te sluiten bij deze ontwikkelingen in de sector en om praktische efficiency redenen worden zoveel mogelijk data gedownload bij de afzender van de documenten op basis van machtigingen, bij voorkeur in een vorm die zonder menselijke tussenkomst is te verwerken. Omdat niet alle gegevens in een machine leesbare vorm beschikbaar zijn, wordt daarnaast met tussenoplossingen gewerkt ( bijv. scan- en herkensoftware). De insteek is dat onze dataverzamelaars bij de boeren en tuinders zich kunnen beperken tot de verzameling van gegevens die niet al ergens anders elektronisch opgeslagen zijn.

Jouw werkzaamheden
Allerhande innovaties en ontwikkelingen in de agrarische sector leiden tot nieuwe (technische) mogelijkheden voor data uitwisseling waarmee kansen ontstaan voor verbetering van ons data verzamelingsproces. Het is jouw taak en verantwoordelijkheid om deze kansen optimaal te benutten. Dat doe je door steeds op zoek te zijn naar nieuwe mogelijkheden voor verbetering van het verzamelingsproces. Je verwerft draagvlak voor verbeteringen en bent na goedkeuring verantwoordelijk voor projectmatige implementatie van die veranderingen. Je onderhoudt de relaties in het bestaande netwerk van dataleveranciers en onderhandelt met hen over de voorwaarden voor data uitwisseling. Vanuit de kennis die je zo opbouwt over onze data
verzameling fungeer je als eerste aanspreekpunt voor collega’s die bezig zijn met de verwerving van nieuwe onderzoeksopdrachten en participeer je in voorkomende gevallen ook in onderzoeksprojecten.

De standplaats is Den Haag, maar met bereidheid tot regelmatig reizen naar Wageningen.
 

Wij vragen

Wij vragen
Omdat een groot deel van de te verzamelen data gaat over financieel economische en duurzaamheidsaspecten van de bedrijfsvoering van land- en tuinbouwbedrijven werk je op het raakvlak van informatievoorziening, data processing en de accountancy in de agrarische sector.

Je hebt

 • een afgeronde opleiding in de accountancy en/of bedrijfseconomie op WO niveau;
 • kennis van moderne data uitwisselingmogelijkheden;
 • uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden en een flexibele, teamgerichte instelling. Belangrijke competenties zijn: overtuigingkracht, creativiteit, durf, samenwerken, pro-activiteit en resultaatgerichtheid.
 • een netwerk in de agrarische sector is een belangrijke pre.

Je kunt:
 • bijdragen aan onze visie met betrekking tot efficiënte dataverzameling en integratie;
 • het bestaande netwerk van dataleveranciers onderhouden en uitbreiden;
 • met hen onderhandelen over condities voor data uitwisseling;
 • externe informatiestromen vertalen naar de verwerking binnen het Informatienet;
 • fungeren als aanspreekpunt voor onze business developers en wetenschappelijk onderzoekers;
 • op motiverende wijze projecten leiden en de resultaten opleveren binnen gestelde criteria voor voortgang, financiën en kwaliteit.

Wij bieden

Wij bieden

 • Wij bieden een uitdagende baan in een (inter)nationale omgeving met gevarieerde werkzaamheden in een plezierige en open werksfeer met ruime mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling;
 • Het betreft een fulltime functie voor 36 uur per week (een werkweek van 32 uur is bespreekbaar);
 • Het is een tijdelijke functie, met mogelijkheid tot verlenging en uitzicht op een vast contract. Verlenging
 • is afhankelijk van functioneren en gebleken geschiktheid;
 • Het salaris ligt, afhankelijk van ervaring tussen € 3120- en € 4847,- bruto per maand (schaal 11 CAO Stichting Wageningen Research) op fulltime basis (36 uur).

Naast een marktconform salaris bieden wij je goede studie- en verlofregelingen en een pensioenregeling bij het ABP Pensioenfonds.
 

Meer informatie

Contact
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met de heer ing. B.E. (Bernard) Douma, hoofd Bedrijven Informatienet, via 070 – 335 8220.
Voor vragen over de wervingsprocedure kan contact opgenomen worden met mevrouw G (Gabrielle) Dee via 0317-480120.

Solliciteren
Je kunt tot 31augustus tot 9:00 online solliciteren via:
http://www.wageningenur.nl/nl/Werken-bij/Vacatures.htm
Alleen reacties via deze sollicitatiebutton worden in behandeling genomen.
 
De eerste sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op vrijdag 7 september in Den Haag.
 

Wij zijn

Wij zijn
Een onafhankelijk, internationaal toonaangevend, sociaaleconomisch onderzoeksinstituut.
Wageningen Economic Research ontwikkelt nieuwe inzichten op basis van market intelligence en integrale afwegingen rond economische, ecologische en sociale aspecten. Dit doen wij al 75 jaar voor overheden en bedrijfsleven binnen het domein van gezonde voeding, leefomgeving en leefstijl. Hiervoor maken wij bijvoorbeeld gebruik van beleidsanalyses, evaluaties, toekomstverkenningen, keten- en consumentenonderzoek en zetten wij monitoringssystemen op. Op basis van hoogwaardige economische kennis, sectorkennis en een breed, internationaal netwerk. De unieke data, modellen en kennis van Wageningen Economic Research bieden nationale en internationale opdrachtgevers inzichten en integrale adviezen voor beleid en besluitvorming en dragen uiteindelijk bij aan een duurzamere wereld.

Binnen Wageningen University & Research maakt het Wageningen Economic Research samen met het Centre for Development Innovation (CDI) en het universitaire Departement Maatschappijwetenschappen (DMW), deel uit van de Social Sciences Group. DMW, Wageningen Economic Research en CDI omvatten de hele kennisketen van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek (DMW), toegepast wetenschappelijk onderzoek (Wageningen Economic Research) en consultancy en capacity building (CDI).
Binnen Wageningen Economic Research worden zeven expertisegroepen onderscheiden. Deze vacature is binnen de expertisegroep bedrijveninformatienet. Bij het Bedrijven-Informatienet verzamelen wij de financiële en duurzaamheidscijfers van een representatieve groep land-,   tuinbouw-, visserij- en bosbouwbedrijven in Nederland. www.wur.nl/economic-research