Vacature

Teammanager Groene Economie en Ruimte

Gepubliceerd op
29 juni 2020
Locatie Wageningen / Den Haag
Reageren Klik hier om te reageren

Wij zoeken

Ben jij een people manager op zoek naar maatschappelijk betekenisvol werk? Dan is deze functie als manager van een groep kwalitatief hoogstaande en innovatieve sociaaleconomische onderzoekers iets voor jou! Onze onderzoekers houden zich bezig met onderzoek op het gebied van huidige globale uitdagingen zoals klimaat-neutrale voedselproductie, waterzekerheid, biodiversiteitsherstel en stakeholderbetrokkenheid.

De groep Groene Economie en Ruimte (GER), bestaande uit 23 onderzoekers, richt zich samen met de andere groepen van Wageningen Economic Research op een nationale en internationale markt van overheden, NGO’s en bedrijfsleven met onderzoeksresultaten en advies. De groep werkt aan het economisch perspectief en de duurzame ontwikkeling van de groene en blauwe ruimte, inclusief onder andere de volgende onderwerpen:

 • Hoe verdeel je de schaarse ruimte over functies als landbouw, recreatie, steden, tot een duurzame en klimaatbestendige inrichting van Nederland?
 • Hoe komen we tot duurzame natuurinclusieve verdienmodellen in de landbouw?
 • Hoe kan de zee worden gebruikt om op duurzame wijze eiwit te produceren, waarbij   economische en ecologische impacts in gebruik van land, delta’s en zee worden afgewogen?
 • Hoe kunnen metropolen worden voorzien van voedsel, en kan groen in de stad worden ingezet om de gevolgen van klimaatveranderingen te verminderen?
 • Hoe kunnen we voor het ontwikkelen van beleidsscenario’s de inbreng van verschillende stakeholders inclusief burgers op een wetenschappelijk verantwoorde manier organiseren?
Het onderzoeksportfolio van de groep bevat ruim 100 projecten per jaar die uitgevoerd worden in projectteams, in veel gevallen samen met onderzoekers van andere organisaties en in internationale consortia. De medewerkers van de groep GER werken vanuit Den Haag en Wageningen. Op beide locaties ben je met regelmaat te vinden. Onze onderzoeksprojecten worden uitgevoerd in interdisciplinaire teams van onderzoekers met gebruikmaking van (unieke) data, modellen en expertise. Resultaten worden actief gecommuniceerd via moderne media en publicaties. Als manager ben je sparringpartner voor projectleiders en onderzoekers en verantwoordelijk voor de inzet van jouw team en hun ontwikkeling.

Als hoofd van dit team coördineer en organiseer je het onderzoeksproces effectief en efficiënt. Je zorgt voor een professioneel en financieel goed draaiende expertisegroep en bent eindverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de groep. Je belangrijkste taken zijn:
 • onderzoekers motiveren en stimuleren in hun verantwoordelijkheid voor resultaatgericht en hoogstaand onderzoek, producten en dienstverlening via samenwerking en ontwikkeling. Je bent daarin qua houding en gedrag een voorbeeld, in samenwerking met de andere groepshoofden;
 • je bent laagdrempelig benaderbaar en beschikt over sociale vaardigheden om de samenhang binnen de groep te behouden en stimuleren;
 • op basis van voldoende domeinkennis, en kennis/ervaring met het doen van onderzoek ben je een sparringpartner voor de onderzoekers op het gebied van strategische onderzoeksvragen en communicatie;
 • planning en management van de onderzoekscapaciteit en handhaven van de kwaliteit van onze producten;
 • samen met de andere groepshoofden ontwikkelen en delen van een visie op klantgericht onderzoek;
 • faciliteren en stimuleren om professionele competenties van het team aan te scherpen door middel van ‘life long learning’ en innovatie;
 • verbinden van onderzoekscapaciteiten en kwaliteiten met de behoefte van de klant. Soms vraagt dat om actief participeren in het netwerk en activiteiten in de markt.

Wij vragen

Wij zoeken een inspirerende, creatieve en standvastige leider met oog voor kwaliteit, resultaat en ontwikkeling. Voor de juiste aanvulling en aansturing van ons team beschik je over:

 • minimaal een MSc in milieu-, mariene of natuureconomie of sociale of milieuwetenschappen met aantoonbare affiniteit met economisch onderzoek;
 • ervaring als people manager in een onderzoeksorganisatie of universitaire omgeving, bij voorkeur in een publiek-private setting. Ervaring met het leiden van een team van hoogopgeleide professionals is vereist;
 • ervaring met en oog voor een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering in een onderzoek omgeving;
 • bekendheid met het beleidsontwikkelingsproces van overheden en bedrijfsleven in een nationale en internationale setting;
 • uitstekende vaardigheden op het terrein van project- en people management en het leiden van een team van professionals;
 • uitstekende communicatieve vaardigheden in het Nederlands en Engels (C1 niveau);
 • de competenties om je team te verbinden, inspireren en te enthousiasmeren;
 • de kwaliteit om je team effectief samen te laten werken. Je bedenkt graag samen nieuwe en creatieve oplossingen voor teamontwikkeling en de ontwikkeling van Wageningen Economic Research.

Wij bieden

Een uitdagende functie met, afhankelijk van je ervaring, een marktconform salaris van minimaal €4.393,-tot maximaal €6.602,- bij een volledige werkweek van 36 uur conform CAO Wageningen Research (schaal 13, per 01-07-2020). Bovendien is een aanstelling van 0.8 fte bespreekbaar.
Daarnaast bieden wij:

 • 8% vakantietoeslag;
 • een structurele eindejaarsuitkering van 3%;
 • uitstekende opleidingsmogelijkheden en secundaire arbeidsvoorwaarden;
 • flexibele werktijden die we in overleg samen vaststellen;
 • uitstekende pensioenregeling via ABP;
 • 171 vakantie-uren, de mogelijkheid om bij te kopen en goede aanvullende verlofregelingen;
 • de mogelijkheid om maximaal 40 uur per week te werken en zo maximaal 204 compensatie uren per jaar op te bouwen;
 • een keuzemodel om een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samen te stellen, zoals een fietsplan;
 • gebruik maken van de aanwezige sportfaciliteiten tegen een geringe vergoeding.
Onze kantoren, zowel in Den Haag als Wageningen, zijn met de auto en het openbaar vervoer goed te bereiken.
Wageningen University & Research stimuleert interne doorgroeimogelijkheden en mobiliteit met een intern recruitment beleid. Er zijn ruime mogelijkheden voor eigen initiatief in een lerende omgeving. Je krijgt bij ons een veelzijdige baan in een internationale omgeving met een plezierige en open werksfeer.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Olaf Hietbrink (Business Unit Manager) via 070-3358301.

Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Sandra Willemsen, Recruiter SSG of Bianca Aversteeg, Recruitment SSG support; recruitment.ssg@wur.nl.

Wil je nu al een indruk krijgen van werken bij Wageningen Economic Research? Bekijk dan deze link: https://youtu.be/s3Ymarxh8BA

Wil je solliciteren?
Deze vacature staat open tot en met 12 juli 2020. De eerste sollicitatiegesprekken willen wij plannen op 16 juli 2020.

Heb je interesse, maak dit dan kenbaar bij Olaf Hietbrink en/of stuur je sollicitatie direct naar recruitment.ssg@wur.nl.

Een assessment maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

Gelijke kansen
Wij zijn een werkgever die gelijke kansen biedt. Wij ontvangen graag sollicitaties van alle voldoende gekwalificeerde personen ongeacht hun ras, geslacht, functiebeperking, religie/ levensovertuiging, seksuele geaardheid of leeftijd.
Wij geloven dat een diverse en inclusieve werkomgeving ons een relevantere, meer competitieve en veerkrachtiger organisatie maakt. Klik hier voor meer informatie over werken bij WUR met een functiebeperking.

Wij zijn

Wageningen University & Research
De missie van Wageningen University & Research is ‘To explore the potential of nature to improve the quality of life’. Binnen Wageningen University & Research bundelen Wageningen University en gespecialiseerde onderzoeksinstituten van Stichting Wageningen Research hun krachten om bij te dragen aan de oplossing van belangrijke vragen in het domein van gezonde voeding en leefomgeving.

Met ongeveer 30 vestigingen, 6.500 medewerkers en 12.000 studenten behoort Wageningen University & Research wereldwijd tot de aansprekende kennisinstellingen binnen haar domein. De integrale benadering van de vraagstukken en de samenwerking tussen verschillende disciplines vormen het hart van de unieke Wageningen aanpak. Wij zijn uitgeroepen tot Beste Werkgever in de categorie Onderwijs 2019-2020.

Wageningen Economic Research is een onafhankelijk, internationaal toonaangevend, sociaaleconomisch onderzoeksinstituut. De (sociaal-)economische inzichten en integrale adviezen van Wageningen Economic Research ondersteunen overheden en bedrijven op innovatieve wijze bij beleid en besluitvorming. We zijn al ruim 75 jaar expert op het gebied van duurzame landbouw en voeding, gezonde voeding, leefstijl en de leefomgeving en we staan bekend als een kennisinstituut dat inzicht biedt in de capaciteit van onze planeet enerzijds en het menselijk handelen anderzijds. Hiervoor maken we gebruik van en ontwikkelen we onder andere beleidsanalyses, toekomststudies, keten- en consumentenonderzoek, evaluaties en monitoringsystemen, gebaseerd op onze data en modellen. Wageningen University & Research een zinvolle bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven. Dat is ons doel, iedere dag opnieuw. Binnen ons domein van goed en veilig voedsel, een goede en veilige voedselproductie, voedselveiligheid en een gezonde leefomgeving zijn wij op zoek naar antwoorden op vraagstukken die de maatschappij bezighouden, zoals een duurzame voedselproductie, klimaatverandering en alternatieve energie. Wij doen dit uiteraard niet alleen. Iedere dag werken 6500 medewerkers wereldwijd aan de ‘kwaliteit van leven’, waarbij ze ideeën omzetten in realiteit. Wageningen Economic Research ontwikkelt sociaaleconomische kennis op het gebied van levenswetenschappen voor nationale en internationale overheden en bedrijven. Onze focus ligt op grote maatschappelijke vraagstukken, zoals duurzame voedselclusters, voedselveiligheid, biobased economie, energie, water en klimaat. Duurzame economische ontwikkelingen in een internationale omgeving staan hierbij centraal. Met ons onafhankelijke onderzoek kunnen we klanten begeleiden bij het maken van maatschappelijk en strategisch verantwoorde keuzes. Binnen Wageningen University & Research maakt het Wageningen Economic Research samen met het Wageningen Centre for Development Innovation en het universitaire Departement Maatschappijwetenschappen, deel uit van de Social Sciences Group.

Kijk hier voor meer informatie over werken bij Wageningen University & Research. Meer informatie over Wageningen Campus vind je hier.

Wij werven zelf voor deze vacature. Acquisitie door W&S bureaus wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer nu