Vacature

WO Onderzoeker Biosystems Engineering Internationale glastuinbouw (36 uur)

Gepubliceerd op
16 mei 2018
Locatie Wageningen
Expertisegebied Agriculture
Reageren - Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat het reageren op vacatures niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Wij zoeken

 • Voert projecten uit op het vakgebied van biosystems engineering voor de glastuinbouw, vooral het ontwerpen van nieuwe tuinbouwproductiesystemen en het verbeteren van bestaande deelprocessen in kassen in een internationale setting.
 • Gebruikt hiervoor bestaande modellen van kasproductiesystemen op het gebied van kas, klimaat, energie, water.
 • Draagt bij aan de ontwikkeling en verbetering van tuinbouwproductiesystemen met een gereduceerd energie- of waterverbruik en een verhoogde productie met een kwalitatief hoogwaardig eindproduct.
 • Verricht binnen de projecten toepassingsgericht onderzoek en draagt bij aan de vertaling van onderzoeksresultaten naar praktische toepassingen en de implementatie in de praktijk in een internationale setting.
 • Werkt in een multi-disciplinair teamverband samen met diverse experts binnen WUR en internationale samenwerkingspartners.
 • Is (deel)projectleider van projecten (veelal vormen van publiek private samenwerking waarin wordt deelgenomen door partijen zoals bedrijfsleven, overheden en andere kennisinstellingen).
 • Communiceert intensief met alle samenwerkingspartijen en draagt de resultaten uit naar praktijk en wetenschap.

Wij vragen

Wij zoeken een enthousiaste en ambitieuze WO Onderzoeker Biosystems Engineering Internationale Glastuinbouw, met:

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Gedegen kennis op het gebied van systems engineering; bijvoorbeeld opleiding in biosystems engineering of een andere relevante opleiding.
 • Ervaring om in een multidisciplinair teamverband te werken.
 • Kennis van fysische modellering en programmeren (bijvoorbeeld Matlab) is een pré.
 • Kennis van het vakgebied tuinbouw technologie of bereidheid zich in te leven in de uitdagingen in de tuinbouw.
 • Kennis van interactie van gewasproductie en technisch ontwerp van kassystemen en de bereidheid zich in te leven in de uitdagingen van de internationale tuinbouw.
 • Vaardigheid in het leiden van projecten of de bereidheid deze te leren.
 • Zeer goede beheersing Engelse taal; beheersing van Arabisch is een pré.
 • Bereidheid om frequent te reizen, vooral naar het Midden-Oosten.
 • Rijbewijs B.
 • Een zelfstandige en flexibele onderzoeker, resultaat- en kwaliteitsgericht.
 • Een enthousiaste collega met goede communicatieve vaardigheden en teamgeest, klantgericht en stresstolerant.

Wij bieden

Wij bieden een tijdelijk dienstverband met een gemiddelde werkweek van 36 uur, salaris maximaal € 4.847,-- bruto per maand bij een volledige werkweek (schaal 11 cao DLO) afhankelijk van ervaring. De duur van het dienstverband is in eerste instantie voor de periode van een jaar met mogelijkheden tot verlenging. Naast een marktconform salaris bieden wij je goede studie- en verlofregelingen en een pensioenregeling bij het ABP Pensioenfonds.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Silke Hemming, teamleider Wageningen UR Glastuinbouw, Greenhouse Technology, tel. 0317-486921.
Inlichtingen over het dienstverband kunt u verkrijgen bij Marike Westra, afdeling HRM, tel. 0317-480324.

U kunt online solliciteren via www.werkenbij.wur.nl tot en met 14 Juni 2018.

Wij zijn

Wageningen University & Research
De missie van Wageningen University & Research is ‘To explore the potential of nature to improve the quality of life’. Binnen Wageningen University & Research bundelen Wageningen University en gespecialiseerde onderzoeksinstituten van Stichting Wageningen Research hun krachten om bij te dragen aan de oplossing van belangrijke vragen in het domein van gezonde voeding en leefomgeving.

Met ongeveer 30 vestigingen, 5.000 medewerkers en 10.000 studenten behoort Wageningen University & Research wereldwijd tot de aansprekende kennisinstellingen binnen haar domein. De integrale benadering van de vraagstukken en de samenwerking tussen verschillende disciplines vormen het hart van de unieke Wageningen aanpak.

Kijk voor meer informatie over werken bij Wageningen University & Research op de speciale werken bij pagina's.

WUR Glastuinbouw is het internationaal toonaangevende contract research instituut voor de kastuinbouw. We richten ons op innovaties in de glastuinbouwsector. In opdracht van en samen met het bedrijfsleven, wetenschap en de overheid worden vragen over bedrijfsvoering en teelt geanalyseerd en vertaald in toepassingsgericht onderzoek en innovatietrajecten.
Wageningen UR Glastuinbouw heeft ca. 80 medewerkers en drie onderzoekteams:

 • Gewasgezondheid en bodem
 • Teelt en gewasfysiologie
 • Greenhouse Technology
De hier omschreven functie is onderdeel van het onderzoeksteam Greenhouse Technology. WUR Glastuinbouw voert o.a. onderzoek uit om te komen tot optimale kasproductiesystemen in Nederland en diverse regio’s in de wereld. In een multi-disciplinaire aanpak werken experts op het gebied van gewasfysiologie, klimaat, water en gewasbescherming samen om op lokale omstandigheden afgestemde productiesystemen te ontwikkelen. Dat doen zij samen met lokale experts en bedrijfsleven partners. Computermodellen en een systems engineering aanpak zijn belangrijke hulpmiddelen op dit onderzoeksveld. Opdrachtgevers zijn vaak (internationale) overheden en internationaal bedrijfsleven.