Nieuws

Beeldverwerking en sensoren voor het fenotyperen en monitoren van dieren in groepen

Gepubliceerd op
11 juli 2019

Op 4 juli 2019 namen 60 personen deel aan een Breed4Food seminar in Wageningen over het gebruik van sensoren en camera's voor het meten van dierkenmerken en het monitoren van dieren in groepen. Onderzoekers deelden hun resultaten en ervaringen, waarna vertegenwoordigers van het bedrijfsleven hun visie op de implementatie gaven. Dit seminar illustreerde de toegevoegde waarde van samenwerking tussen onderzoek en praktijk voor een duurzame dierlijke productiesector.

Uitdaging: individuele gegevensverzameling in groepen dieren

Landbouwhuisdieren leven in groepen en voor de fokkerij is het wenselijk dat hun kenmerken individueel worden vastgelegd. Het zou ideaal zijn om langdurig gegevens te verzamelen gedurende hun dagelijkse routine, zonder inmenging van de mens. De eerste sessie van het seminar toonde de resultaten van verschillende meettechnieken op (a) activiteit van vleeskuikens, wat afhankelijk is van gewichtsklasse en leeftijd, en (b) de beweging, motoriek en gewicht van kalkoenen met behulp van verschillende sensoren als IMU tags, videobeeld en drukplaten. De eerste resultaten zijn veelbelovend voor video-imaging, en deze onderbouwen de visie dat digitale tools kunnen doen wat een menselijk oog kan zien (en zelfs beter).

Onderzoek toonde ook aan dat het nog niet eenvoudig is om camera's te gebruiken om individuele dieren in een groep te lokaliseren, te identificeren en te monitoren. Daar is vervolgonderzoek voor nodig, zoals voorzien in lopende projecten zoals GenTORE (H2020), SmartResilience (NWO), of mogelijke nieuwe projecten in de (nabije) toekomst.

U vindt het programma en de presentaties hiernaast.