Centre for Sustainable Animal Stewardship

De faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht en Animal Sciences van Wageningen University & Research werken aan een duurzaam en verantwoord samenleven van mensen en dieren. Via het Centre for Sustainable Animal Stewardship (CenSAS) stimuleren we de maatschappelijke dialoog hierover. Zo dragen we bij aan de kwaliteit van het samenleven ​​van mens en dier.

Zoveel opvattingen, zoveel belangen

Nederlanders eten gemiddeld ongeveer 38 kilo vlees per jaar. Voor velen biedt dit een bron van inkomsten, maar er zijn ook mensen die vlees eten verkeerd vinden. Bijna 60 procent van de Nederlanders heeft een huisdier, terwijl anderen vinden dat dieren niet zomaar mogen dienen voor ons vermaak. De één vindt het jagen op herten of wilde zwijnen geen probleem en de ander is daar fel op tegen. CenSAS richt zich op dit soort vraagstukken die spelen in de samenleving.

Een goede omgang met dieren

Hoe kunnen wij op een goede manier met dieren omgaan? En wat is goed? Belangrijke vragen die de discussie regelmatig doen oplaaien. Denk aan kwesties als het scheiden van melkkoeien en hun kalveren, het beheer van herten en wilde zwijnen op de Veluwe, het fokken van rashonden of omgang met ratten en muizen in dierplagen. Het is behoorlijk ingewikkeld om antwoorden te vinden waarin iedereen zich kan vinden. CenSAS verbindt wetenschap en de maatschappelijk dialoog.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Video van WUR over het samenwerkingsverband CenSAS

CenSAS brengt kennis en faciliteert de dialoog

CenSAS wil partijen met uiteenlopende standpunten of belangen verbinden en een open dialoog op gang brengen tussen wetenschap, stakeholders en de rest van de maatschappij. We hebben niet alleen dierinhoudelijke expertise in huis over dierenwelzijn en diergezondheid, maar betrekt ook sociale wetenschappen die zich richten op bijvoorbeeld psychologie, consumentengedrag en maatschappelijke waardering van de interactie tussen mens en dier. Waar nodig zetten we extra onderzoek uit.

Het uiteindelijke doel van CenSAS is te komen tot breed gedragen en toekomstbestendige oplossingen waar mens en dier bij zijn gebaat.