Draag bij aan onderzoek naar virologie met het Rob Goldbach Fonds

Het Rob Goldbach Fonds heeft als doel de Wageningse virologie in brede zin te bevorderen en uit te dragen, als bijdrage om virusziekten van planten en dieren te voorkomen en te bestrijden.

Wat is de impact van uw gift?

Wageningen is de bakermat van de Virologie. Het vakgebied floreert hier al 125 jaar. Vele studenten, promovendi, (gast)medewerkers en bezoekers uit binnen- en buitenland hebben bijgedragen tot de faam van de ‘Wageningse Virologie’.

Dankzij uw gift kan het fonds onderzoekers en (gast)medewerkers financieel steunen wanneer zij een studiereis willen maken, een beurs of congres willen bezoeken of een bijzondere wetenschappelijke onderzoek- en onderwijsactiviteiten van de leerstoel Virologie van Wageningen University & Research uitvoeren.

Daarnaast maakt uw bijdrage aan het fonds het voor de leerstoelgroep mogelijk om seminars te organiseren omtrent dit onderwerp. Een voorbeeld hiervan is de tweejaarlijkse Rob Goldbach Lecture.M

Waarom het Rob Goldbach Fonds?

Rob_Goldbach150200.jpg

Prof. Rob Goldbach was een boegbeeld van de Nederlandse virologie en heeft ook zeer veel betekend voor de Wageningse virologie. Hij was hoogleraar Virologie aan Wageningen University & Research van 1986 tot zijn overlijden in 2009. Hij was zeer betrokken bij studenten en promovendi en stimuleerde hen om in een internationale setting een fundamentele bijdrage te leveren aan het oplossen van virologische problemen.

Het fonds is in 2010 opgericht door zijn echtgenote Evelien Goldbach: 'Rob stond nog midden in zijn carrière toen hij overleed. Zijn enthousiasme in ere houden is mijn drijfveer om dit fonds op te richten.'

Leden van het curatorium

  • Prof. Dr. Monique M. van Oers
    Laboratory of Virology, Wageningen University & Research
  • Drs. Onno Goldbach
  • Dr.ir. Richard J.M. Kormelink
    Laboratory of Virology, Wageningen University & Research

Rob Goldbach Lezingen

Prof. dr. Michael Strand.png

2018 – Prof. Dr Michael R. Strand : Regents Professor, Department of Entomology, Univ. of Georgia, Athens, USA.

“EVOLUTION, FUNCTION AND ENDOGENIZATION: LESSONS LEARNED FROM VIRUS ASSOCIATIONS WITH PARASITIC INSECTS”

2016 Prof. dr. Michael Strand.png

2016 – Michael S. Diamond, MD, PhD, The Herbert S. Gasser Professor, Departments of Medicine, Molecular Microbiology, Pathology & Immunology, Washington University School of Medicine in St. Louis, USA

“NEW INSIGHTS INTO ZIKA VIRUS PATHOGENESIS”

Prof. dr. Marilyn Roossinck.png

2014 – Prof. Dr Marilyn Roossinck, Professor, Plant Pathology and environmental Microbiology, Center for Infectious Disease Dynamics, Pennsylvania State University, USA.

“PLANT VIRUS ECOLOGY AND EVOLUTION: PATHOGENS TO MUTUALISTS”

Sir. prof dr. David Baulcomb.png

2012 – Sir Prof. Dr David Baulcomb, Regius Professor of Botany and Royal Society Research Professor, Cambridge University, UK

“PLANT VERSUS VIRUS: DEFENSE, COUNTER DEFENSE AND COUNTER COUNTER DEFENSE”

Goldbach MSc Thesis prize

De Goldbach MSc thesis prijs is een voortzetting van de Van der Want MSc thesis prijs en wordt tweejaarlijks toegekend aan een MSc student die een excellente thesis op het gebied van virologisch onderzoek heeft geschreven. De prijs wordt uitgereikt tijdens de Rob Goldbach lezing. Voorafgaand aan deze lezing houdt de prijswinnaar een 20 minuten referaat over zijn/haar onderzoek.

Joyce (002).jpg

Joyce van Bree heeft de Rob Goldbach Virologie MSc thesisprijs 2020 gewonnen. In haar thesisonderzoek heeft ze antivirale muggeneiwitten geïdentificeerd, die binden aan een complex-gevouwen RNA molecuul, afgeleid van het West Nile en ZIKA virus genoom. Deze RNA structuur speelt een belangrijke rol bij de virusoverdracht door muggen. De bevindingen van haar onderzoek zijn onlangs verschenen in een wetenschappelijke publicatie, waarop zij als tweede auteur prijkt, een uitzonderlijk resultaat voor een MSc student. Haar thesisbegeleiders waren Giel Göertz en Gorben Pijlman. Joyce is dit voorjaar begonnen met haar PhD studie aan het Laboratorium voor Virologie.

Eerder is de prijs gewonnen door:

2018 Erick Bermúdez Méndez: Development of neutralizing nanobody complexes using bacterial superglues.

2017   Sandra Abbo: Development and optimisation of vaccines against Zika virus, Ross River virus and Chikungunya virus.

2015   Jim Baggen: Chikungunya virus nsP3: Intracellular localization and interaction with host and viral proteins.

2013   Mark Sterken: The structure – function relations of the West Nile virus 3’UTR.

2009   Iris Dautzenberg: Binding capacity of Reovirus σ1 mutant proteins to artificial cell receptors in vitro.

2007   Sabine van der Sanden: Expression of tick antigens for vaccine purposes in the baculovirus expression system.

Informatie voor aanvragers