Winnaars Thesis Award 2022

Thesis Award

University Fund Wageningen reikt elk academisch jaar vier prijzen uit voor excellente masterscripties (beoordeeld met minstens een 9) van studenten van Wageningen University & Research. Per onderwijsdomein wordt één prijs toegekend. Deze onderwijsdomeinen zijn: Levenswetenschappen, Maatschappijwetenschappen, Omgevingswetenschappen en Agrotechnologie & Voedingswetenschappen.

Winnaars Thesis Award 2022

Vier schrijvers van uitstekende MSc scripties hebben de Thesis Award 2022 van het University Fund Wageningen gewonnen. Dana Verhoeven won op het gebied van levenswetenschappen met haar scriptie over lichtvangmechanismen tijdens fotosynthese in de bladeren van planten. Door haar uitmuntende onderzoek en academische prestaties werd ze uitgeroepen tot overall winnaar. Lisa Boterman, Max van Deursen en Aimee Kok schreven de beste scripties binnen de domeinen milieuwetenschappen, sociale wetenschappen en agrotechnologie en voedingswetenschappen.

Lees het nieuwsbericht

Meer informatie

Juryleden 2022

De juryleden voor dit jaar zijn:

  • Prof. dr. ir. Kees de Graaf, Agrotechnologie & Voedingswetenschappen
  • Prof.dr.ir. Francine Govers, Levenswetenschappen

  • Prof.dr.ir. Oene Oenema, Omgevingswetenschappen

  • Prof.dr. Wim Heijman, Maatschappijwetenschappen

De winnaars van 2021

Vier WUR-studenten vielen vrijdag 17 juni 2022 in de prijzen bij de uitreiking van de Thesis Award 2021. Corentin Bisot won binnen het domein van omgevingswetenschappen met zijn scriptie over het groeigedrag van bodemschimmels en werd geëerd als algemene winnaar. Selena Koene, Carolina Sarzana en Sanne Put schreven volgens de jury de beste scriptie binnen de domeinen van levenswetenschappen, sociale wetenschappen en agrotechnologie en voedingswetenschappen.

Corentin Bisot (MSc Earth and Environment) deed voor zijn masterscriptie onderzoek naar het groeigedrag van zogeheten Arbuscular Mycorrhizal Fungi onder verschillende omstandigheden in de omgeving. Deze bodemschimmels maken grote, complexe ondergrondse netwerken en vormen een symbiotische relatie met verschillende planten en bomen. Zij geven voedingsstoffen uit de bodem door aan de plant, en krijgen daar koolstofbronnen van de plant voor terug. Een goed-functionerend netwerk kan een positieve bijdrage leveren aan landbouwsystemen, en een beter begrip van de manier waarop deze ondergrondse netwerken groeien kan ons aanwijzingen geven hoe we een optimale symbiose kunnen stimuleren.

Verspreiding en vertakking van schimmels

Bisot keek naar de effecten van temperatuur en de aanwezigheid van voedingsstoffen in de grond op de manier waarop de schimmel zich verspreidt en vertakt. Dit deed hij door heel veel foto’s te maken van de groei van de schimmel in petrischaaltjes onder verschillende omstandigheden, waarvoor hij een gerobotiseerde set-up gebruikte. Vervolgens analyseerde hij deze gegevens met verschillende algoritmes. Zo kon hij bijvoorbeeld concluderen dat de schimmels sneller groeien bij hoge temperaturen, hun groeipatronen aanpassen op bestaande structuren, en meer vertakkingen maakten als er een ongelijkmatige verdeling van niet-oplosbaar stikstof en fosfor in de grond zat.

Bisot maakte niet alleen gebruik van nieuwe technieken en bracht interessante bevindingen aan het licht, maar hij bleek ook een goede schrijver, aldus de jury: “Zijn scriptie is goed gestructureerd, geïllustreerd en geschreven; het leest eigenlijk als een roman, waarin de lezer niet kan wachten om verder te lezen hoe de volgende hordes zijn genomen.”De bevindingen van Bisot dragen bij aan het ontwikkelen van een model dat gebruikt kan worden in een agronomische context. Voordat het zover is, moet er echter nog een hoop onderzoek verricht worden naar andere aspecten van de groei van deze schimmels.

Prijsuitreiking

De prijsuitreiking vond dit jaar voor het eerst in twee jaar weer op de campus plaats, op de donateursdag van Vrienden van het Universiteitsfonds Wageningen, die de Thesis Award financieel ondersteunen. De winnaars ontvingen hun prijs in bijzijn van tientallen Vrienden, de juryleden, de winnaars, begeleiders en leerstoelhouders, en familie en vrienden van de winnaars.

Overige winnaars en scripties

Agrotechnologie en voedingswetenschappen


Selena Koene, Plant Biotechnology & Molecular Life Science Titel thesis: Biomolecular condensates as vaccine delivery systems Supervisor: Siddharth Deshpande (Physical Chemistry and Soft Matter)

Maatschappijwetenschappen


Carolina Sarzana, Organic Agriculture Titel thesis: Social-ecological resilience of the shea butter value chain upstream end: the case of Beninese shea agroforestry parklands Supervisor: Verina Ingram (Forest & Nature Policy), Paul Struik (Crop Systems Analysis)

Levenswetenschappen


Sanne Put, Plant Biotechnology Titel thesis: Unravelling nuclear natural variation under fluctuating light conditions reveals the complexity of photosynthesis Supervisor: Tom Theeuwen en Mark Aarts (Laboratory of Genetics)

De winnaars van 2020

Het Universiteitsfonds Wageningen heeft de scriptieprijs van 2020 uitgereikt aan vier studenten van Wageningen University & Research. Peter La Follette won binnen het domein van omgevingswetenschappen en werd geëerd als algemene winnaar. Binnen de drie andere domeinen vielen Patrick Barendse, Wisse van Engelen en Lianne Remie in de prijzen.

De Thesis Award is een jaarlijks terugkerende prijs van het Universiteitsfonds Wageningen en is bedoeld voor WUR-studenten die een excellente scriptie (gewaardeerd met een 9 of hoger) hebben geschreven in de masterfase van hun studie.

Fouten in algoritmes en AI

Peter La Follette schreef zijn winnende scriptie “Numerical daemons of hydrological models are summoned by extreme precipitation” onder supervisie van Lieke Melsen en Ryan Teuling voor de leerstoelgroep Hydrologie en Kwantitatief Waterbeheer. La Follette focuste in zijn thesis op fouten in metingen en modellen van voorspellingen van extreme neerslagomstandigheden en hun verwachte veranderingen door klimaatverandering. La Follette toonde niet alleen een hoog niveau van vaardigheden in zijn modellering, ook de keuze voor zijn focus op het beter begrijpen van fouten in modellering kon op goedkeuring rekenen van de jury.

Peter La Follette. Foto door Guy Ackermans.
Peter La Follette. Foto door Guy Ackermans.

Hiermee legt La Follette tevens een groter vraagstuk open, namelijk het toenemende gebruik van algoritmes en kunstmatige intelligentie in het dagelijks leven. De jury: ‘Het is onrealistisch om te denken dat we in een moderne samenleving zonder kunstmatige intelligentie en algoritmen kunnen. Maar als we ze gebruiken, dan is het van het grootste belang dat we hun gedrag begrijpen, en vooral wat er gebeurt als er foutieve invoer plaatsvindt.’

Volgens de jury is er nog te weinig bewustzijn voor het ontstaan van fouten in modellen en de implicaties hiervan voor verdere berekeningen. Het bekronen van deze scriptie met de Thesis Award moet daarom volgens de jury dan ook opgevat worden als een signaal naar WUR-onderzoekers en studenten om hier meer aandacht aan te besteden.

Publicatie

La Follette werkt momenteel aan een publicatie op basis van zijn onderzoek waarvoor hij de scriptieprijs gewonnen heeft en op basis van zijn tweede scriptie. Hiervoor werkt hij, naast met zijn voormalig supervisors, ook samen met een team van onderzoekers van het Eel River Critical Zone Observatory. Daarnaast werkte hij aan een aantal onafhankelijke hydrologische modelleringsprojecten. Als overall winnaar ontving hij €1000 en een bronzen sculptuur van de 'Wageningse boom' van Sjoerd Buisman. De andere drie domeinwinnaars ontvingen elk €500.

Online prijsuitreiking

De prijsuitreiking vond dit jaar door de coronacrisis opnieuw online plaats en werd bijgewoond door de juryleden, de winnaars, begeleiders en leerstoelhouders, Vrienden van UFW, en familie en vrienden van de winnaars. Juryvoorzitter dit jaar was dr. Paul Hebinck. Rector Prof.dr.ir. Arthur J.P. Mol verzorgde de introductie.

De volledige jury dit jaar bestond uit:

  • Dr. Paul Hebinck, maatschappijwetenschappen
  • Prof. dr. ir. Maarten Koornneef, levenswetenschappen
  • Prof. dr. Herbert Prins, omgevingswetenschappen
  • Prof. dr. Grietje Zeeman, agrotechnologie & voedingswetenschappen

Overige winnaars en scripties:

Agrotechnologie en voedingswetenschappen
Lianne Remie, Human Nutrition
Titel thesis: ‘Alzheimer-related activation of microglial cells caused by intestinal barrier exposure to LPS, DON, H2O2 or Ibuprofen’
Supervisor: Wilma Steegenga; leerstoelhouder: Sander Kersten 

Lianne Remie
Lianne Remie

Maatschappijwetenschappen
Wisse van Engelen, Forest and Nature Conservation
Titel thesis: ‘The Park Multiple: The Politics of Conservation Tourism Partnerships’
Supervisor: Esther Turnhout; leerstoelhouder: Marielos Pena Claros (sinds 1 januari 2021)

Het FNP artikel over Wisse is hier te lezen.

Wisse van Engelen. Foto door Guy Ackermans.
Wisse van Engelen. Foto door Guy Ackermans.

Levenswetenschappen
Patrick Barendse, Molecular Life Sciences
Titel thesis: “Expanding the CRISPR toolbox using thermostable Cas9 variants. Genome editing and base editing in E. coli and human cell-lines”
Supervisor: Ioannis Mougiakos, Despoina Trasanidou, Laura de Haan; leerstoelhouder: Thijs Ettema (Microbiologie) en Yvonne Rietjens (Toxicologie)

Patrick Barendse. Foto door Guy Ackermans.
Patrick Barendse. Foto door Guy Ackermans.

Lees het volledige nieuwsbericht hier.

De winnaars van 2019

Op 11 juni 2020 heeft de uitreiking van de UFW-KLV Thesis Award plaatsgevonden. Vanwege de omstandigheden vond de uitreiking dit jaar online plaats via een Skype-verbinding. Naast de vier gelukkige winnaars en juryleden, waren hier ook leerstoelhouders, begeleiders en vrienden en familie van de winnaars aanwezig.

De winnaar van de overall scriptieprijs, gekozen uit 28 nominaties, is Jasper Roebroek. Jasper schreef zijn winnende scriptie 'Global distribution of hydrologic controls on forest growth' onder supervisie van Ryan Teuling, Lieke Melsen en Remko Uijlenhoet, voor de leerstoelgroep Hydrologie en Kwantitatief Waterbeheer. De jury was onder de indruk van de kwaliteit en de impact van Jasper's werk, evenals de onafhankelijkheid waarmee hij werkte en zijn holistische aanpak.

De overige winnaars en hun scripties zijn:

Agrotechnologie en voedingswetenschappen
Javier F. Reynoso Lobo, Biotechnology
Titel thesis: DARK PHOTOSYNTHESIS: Hydrogen and far red light based growth of a Spirulina platensis enriched microbiome
Supervisor: David Strik; leerstoelhouder: Cees Buisman

Maatschappijwetenschappen
Roman Meier, International Development Studies
Titel thesis: Identity Negotiation of Indigenous Peoples in the Process of Rural-Urban Migration
Supervisor: Bram Jansen; leerstoelhouder: Bram Buscher

Levenswetenschappen
Dries Hulst, Animal Sciences
Titel thesis: Genetic epidemiological analysis of endemic diseases
Supervisor: Piter Bijma, Mart de Jong; leerstoelhouder: Martien A.M. Groenen

De juryleden van dit jaar waren:

Prof. dr. ir. Tiny van Boekel, Agrotechnologie & Voedingswetenschappen
Prof. dr. Matthijs Schouten, Omgevingswetenschappen
Prof. dr. ir. Maarten Koornneef, Levenswetenschappen
Dr. Paul Hebinck, Maatschappijwetenschappen

Jasper Roebroek
Jasper Roebroek
Javier F. Reynoso Lobo
Javier F. Reynoso Lobo
Roman Meier
Roman Meier
Dries Hulst
Dries Hulst

De winnaars van 2018

Op maandag 17 juni 2019 is tijdens een feestelijke ceremonie de Thesis Award 2018 uitgereikt. In 2018 zijn in totaal 34 scripties ingezonden.

Dit zijn de vier winnaars van 2018:

Omgevingswetenschappen
Adria Fontrodona Bach, Hydrology and Quantative Water Management Group
Titel scriptie: "Widespread decrease of snow depth of Europe from in-situ observations."
Begeleiders: dr. ir. Ryan Teuling en Lieke Melsen, PhD, MSc

Maatschappijwetenschappen
Coen Frederiks
, Agricultural economics and rural policy group
Titel scriptie: "Better safe than sorry? The costs of the EU's registration procedure for microbial biocontrol agents"
Begeleider: prof. dr. Justus Wesseler

Levenswetenschappen
Margaretha Veltman, Biosystematics group
Titel scriptie: "Domestication and dispersal of African Rice (Oryza glaberrima): from West Africa to the Americas."
Begeleider: prof. dr. M. Eric Schranz

Agrotechnologie & Voedingswetenschappen
Sten ten Klooster
, Food Process Engineering
Titel scriptie: "The two monodisperse droplet formation mechanisms unravelled."
Begeleiders: prof. dr. ir. Karen Schroen en prof. dr. ir. Joris Sprakel

Overall winnaar:
Margaretha Veltman, Biosystematics
Margaretha Veltman heeft de KLV-UFW Thesis Award 2018 gewonnen. Ze ontvangt de prijs voor haar interdisciplinaire scriptie waarbij ze hoogwaardige bioinformatica combineerde met historische en sociale vraagstukken. Met haar vondst van de oorsprong van Afrikaanse rijst door in de geschiedenis van de slavenhandel te duiken, heeft ze een belangrijke bijdrage geleverd aan de kennis over deze voedselbron.

Lees het artikel in de Resource.

Foto's: © Guy Ackermans

Zo schrijf je een goede scriptie - Winnaars Thesis Award 2018 delen hun tips

Zie jij ook zo op tegen het schrijven van je scriptie? Misschien kunnen deze vier masterstudenten je helpen. Zij wonnen de Thesis Awards 2017-2018 en delen hier hun ‘geheim’.

Zes tips voor een topscriptie

1.      Wees nieuwsgierig

Hier zijn de vier winnaars het over eens: om toponderzoek te doen, moet je oprecht geïnteresseerd zijn in het onderwerp. ‘Als je niet echt nieuwsgierig bent, stel je niet de juiste vragen’, zegt Adrià Fontrodona Bach.

2.      Neem literatuuronderzoek serieus

In de literatuur duiken is misschien niet het leukste onderdeel, maar het is van vitaal belang. ‘Door kritisch te zijn op de artikelen die je leest, kun je de focus van je onderzoek bepalen’, zegt Sten ten Klooster.

3.      Geef nooit op

Ze schreven uiteindelijk een topscriptie, maar dat wil niet zeggen dat deze masterstudenten niet hebben geworsteld en getwijfeld. Hun boodschap: bedenk dat iedereen het soms zwaar heeft en blijf positief.

4.      Maak fouten

‘Hoe vaker je de fout in gaat, hoe vaker je leert van je fouten’, zegt Coen Frederiks. ‘Sterker nog, om op te vallen moet je dapper genoeg zijn om nieuwe dingen te proberen en de kans op mislukking te accepteren.’

5.      Wees flexibel

Soms loop je aan tegen dingen waar je geen controle over hebt, zegt Margaretha Antonia Veltman. ‘Dan moet je je kunnen aanpassen.’ Zelfs als dat, zoals bij haar scriptie, betekent dat je het hele onderwerp moet veranderen.

6.      Wees onafhankelijk

Een scriptiebegeleider is niet altijd een expert in het onderzoeksveld waar jij je scriptie over schrijft. Dat betekent dat je zelfstandig aan de bak moet en ook elders hulp kunt vragen. Neem bijvoorbeeld contact op met specialisten uit het vakgebied.

Meer lezen? Dat kan op de website van Resource.

tekst: Konstantina Togka

De winnaars van 2017

In 2017 zijn er in totaal 18 scripties ingestuurd. Per domein is een winnaar aangewezen. De overall winnaar is bekend gemaakt tijdens de opening van de ‘Month of Education’ op 24 april 2018.

Dit zijn de vier winnaars van 2017:

Omgevingswetenschappen
Ewout Knoester, Marine Animal Ecology Group
Titel scriptie: Mariculturing Coral Nearby Fish Communities of Natural Reefs: Do Benefits of Algal Grazing Outweigh Costs of Coral Predation?
Begeleider: dr. Ronald Osinga,
Leerstoelhouder: prof. dr. Tinka Murk

Maatschappijwetenschappen
Giulia Sirna
, Food Safety Law
Titel scriptie: “A Functional Comparison of Non-Tariff Trade Barriers on the Example of Food Trade in EU, USA and the International Trade Order”
Begeleiders: dr. Kai Purnhagen, prof. dr. mr. Bernd van der Meulen, Leerstoelhouder: Nadia Bernaz

Levenswetenschappen
Mihris Naduthodi
, Biotechnologie
Titel scriptie: Metabolic Engineering of Bacillus smithii for succinic acid production
Begeleider: Ioannis Mougiakos,
Leerstoelhouder: prof. dr. John van der Oost

Agrotechnologie & Voedingswetenschappen
Ralph van Zwieten
, Food Process Engineering
Titel scriptie: Clogging in membrane filtration systems: the transition from dead-end to crossflow
Begeleiders: Ties van de Laar, dr. ir. Joris Sprakel,
Leerstoelhouder: prof. dr. ir. Karin Schroen

Overall winnaar: Mihris Naduthodi, Biotechnologie
Mihris Naduthodi heeft de UFW-KLV Thesis Award 2017 gewonnen. Hij krijgt deze prijs voor zijn fundamentele onderzoek naar bacteriën die barnsteenzuur produceren. Dit zuur wordt doorgaans gewonnen tijdens het kraken van ruwe olie en is van belang bij de productie van medicijnen en plastics. De productie ervan met behulp van bacteriën is een stuk schoner, maar de opbrengst is laag. Om de productiviteit te vergroten heeft Naduthodi de bacterie genetisch gemanipuleerd. Meer weten? Lees het artikel in de Resource.

GA--20180424-FXT21112-2500px.jpg
GA--20180424-FXT21132-2500px.jpg

De winnaars van 2016

In 2016 zijn er in totaal 35 scripties ingestuurd. Per domein is een winnaar aangewezen en een overall winnaar.

Dit zijn de vier winnaars van 2016:

Omgevingswetenschappen
Annemerel Mol, Milieutechnologie
Titel scriptie: "Bioelectro chemical battery"
Begeleider: Sam Molenaar MSc, dr. ir. Tom Sleutels, dr. ir. Annemiek ter Heijne
Leerstoelhouder: prof. dr. ir. Cees Buisman

Maatschappijwetenschappen
Jorieke Vaanhold, Economie en Beleid
Titel scriptie: "Price determination in the electricity imbalance market"
Begeleider: dr. Edwin van der Werf
Leerstoelhouder: prof. dr. Ekko van Ierland

Levenswetenschappen
Joëlle Janssen, Voeding en Gezondheid
Titel scriptie: "A new immune regulatory role of isoleucine and valine: Shaping macrophage polarization states"
Begeleider: dr. Vincent de Boer
Leerstoelhouder: prof. dr. Jaap Keijer

Agrotechnologie & Voedingswetenschappen
Justin Tauber, Moleculaire levenswetenschappen
Titel scriptie: "Dopant dynamics in weak crystals"
Begeleider: dr. ir. Joris Sprakel
Leerstoelhouder: prof. dr. ir. Jasper van der Gucht

Overall winnaar
Justin Tauber, Master student Molecular Life Sciences
De inzichten van zijn scriptie zijn een cruciale stap geweest in het ontwikkelen van nieuwe technologieën. De inzichten zijn beschreven in een publicatie in een goed aangeschreven tijdschrift: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.

De winnaars van 2016 geven gouden tips voor het schrijven van een thesis:

Zie hier de gouden tips

De winnaars van 2015

In 2015 zijn er in totaal 21 scripties ingestuurd. Per domein is een winnaar aangewezen en een overall winnaar.

Dit zijn de vier winnaars van 2015:

Omgevingswetenschappen
Shengle Huang, Omgevingswetenschappen
Titel scriptie: "Optimization of Methanol-based Mixed Culture Chain Elongation"
Begeleider: dr. ir. David P.B.T.B. Strik, MSc. W.S. Chen; Leerstoelhouder: prof. dr. ir. Huub H.M. Rijnaarts

Maatschappijwetenschappen
Bas Groeneveld, Management, Economie en consumentenwetenschappen
Titel scriptie: "Examining economic fluctuations and agribusiness strategies: A longitudinal perspective on economic fluctuations, Western agribusiness strategies and performance"
Begeleider: dr. E.F.M. Wubben
Leerstoelhouder: prof. dr. S.W.F. Omta

Levenswetenschappen
Annelieke Wentzel, Dierwetenschappen
Titel scriptie: "Koi herpesvirus Il10: bioactivity and signalling pathway"
Begeleider: M. Forlenza MSc, dr. M.C. Piazzon, prof. dr. ir. G.F. Wiegertjes
Leerstoelhouder: prof. dr. ir. H.F.J. Savelkoul

Agrotechnologie & Voedingswetenschappen
Michiel Karrenbelt, Bioinformatica & Biotechnologie
Titel scriptie: "Yeast-like development in Aspergillus niger; A quest for genetic determinants of morphogenesis in strive for tailor made morphologies"
Begeleider: dr. Peter Schaap
Leerstoelhouder: prof. V.A.P. Martins dos Santos

Overall winnaar
Annelieke Wentzel, Master student Dierwetenschappen

V.l.n.r.: prof. Peter Schaap (ontving de prijs namens Michiel Karrenbelt), juryvoorzitter prof. dr. Martien Cohen Stuart, prof. dr. Leontine Visser, Bas Groeneveld, prof. dr. Herman Eijsackers, Shengle Huang, prof. dr. ir. Pierre de Wit, Annelieke Wentzel (overall winnaar)
V.l.n.r.: prof. Peter Schaap (ontving de prijs namens Michiel Karrenbelt), juryvoorzitter prof. dr. Martien Cohen Stuart, prof. dr. Leontine Visser, Bas Groeneveld, prof. dr. Herman Eijsackers, Shengle Huang, prof. dr. ir. Pierre de Wit, Annelieke Wentzel (overall winnaar)

De winnaars van 2014

In 2014 zijn in totaal 23 scripties ingestuurd. Per domein is een winnaar aangewezen en een overall winnaar.

Dit zijn de vier winnaars van 2014:

Omgevingswetenschappen
Lena Schulte-Uebbing
, Klimaatstudies
Titel scriptie: "Wedging the emissions gap in agriculture: Potential of a possible bottom-up initiative to reduce global greenhouse gas emissions from agriculture"
Begeleider en leerstoelhouder: prof. dr. Rik Leemans

Maatschappijwetenschappen
N
ick Middeldorp, Sociologie van ontwikkeling en verandering
Titel scriptie: "In Honduras it is a in to defend life: An ethnography of the discourses, practices and dangers of opposing to mining in Honduras"
Begeleider: prof. dr. Bram Buscher
Leerstoelhouder: Ellis Oudendijk

Levenswetenschappen
Uro
š Cerkvenik, Biologie
Titel scriptie: "Hearing in the field cricket Gryllus bimaculatus (de Geer): directional sensitivity in absence of frequency tuning" Begeleider en leerstoelhouder: prof. dr. ir. Johan van Leeuwen

Agrotechnologie & Voedingswetenschappen
Berend van der Meer
, Moleculaire levenswetenschappen
Titel scriptie: "Cooperative dynamics of two-dimentional soft colloidal systems - Both in equilibrium and out-of-equilibrium"
Begeleider en leerstoelhouder: prof. dr. ir. Jasper van der Gucht

Overall winnaar
Uroš Cerkvenik, master student Biologie, Experimentele Zoölogie

V.l.n.r.: dr. Han Swinkels (voorzitter KLV), Lena Schulte-Uebbing, Jacqueline Zappeij (moeder van Nick Middeldorp), Berend van der Meer, Uroš Cerkvenik (overall winnaar) en prof.dr. Just Vlak (voorzitter van de jury)
V.l.n.r.: dr. Han Swinkels (voorzitter KLV), Lena Schulte-Uebbing, Jacqueline Zappeij (moeder van Nick Middeldorp), Berend van der Meer, Uroš Cerkvenik (overall winnaar) en prof.dr. Just Vlak (voorzitter van de jury)

De winnaars van 2013

In 2013 zijn er in totaal 20 scripties ingestuurd. Per domein is een winnaar aangewezen en een overall winnaar.

Dit zijn de vier winnaars van 2013:

Omgevingswetenschappen
Margot Andrieu

Titel scriptie: "Assessment of the fate and effects of antibiotics on freshwater econosystems surrounding catfish farms in the Mekong delta (Vietnam)"
Begeleider: Paul van den Brink
Leerstoelhouder: Marten Scheffer

Maatschappijwetenschappen
Patrick Ilg
Titel scriptie: "Intergenerational discounting and long-term effects in the context of Nuclear Waste Management: An economic analysis of the Asse salt mine in Germany"
Begeleider: Silke Gabbert, Hans-Peter Weikart
Leerstoelhouder: E.C. van Ierland

Levenswetenschappen
Walinka van Tol

Titel scriptie: "Memory of the mini wasps: Genetic basis of difference in learning rate beteween two hymenopteran parasitoids: Nasonia vitripennis and Nasonia giraulti"
Begeleider: H.M. Smid, Katja Hoedjes
Leerstoelhouder: Marcel Dicke

Agrotechnologie & Voedingswetenschappen
T
ies van de Laar
Titel scriptie: "Flow of jammed binary suspensions in microchannels" Begeleider: C.G.P.H. Schroën, J. Sprakel
Leerstoelhouder: R.M. Boom

Overall winnaar
Ties van de Laar

The 2013 winners

De winnaars van 2012

Per domein is een winnaar aangewezen en een overall winnaar.

Dit zijn de winnaars van 2012:

Omgevingswetenschappen
Anna Wegner
Titel scriptie: "Effects of nanopolystyrene on the feeding behaviour of the blue mussel"
Begeleider: Bart Koelmans
Leerstoelhouder: Marten Scheffer

Maatschappijwetenschappen
Sebastian Hoenen
Titel scriptie: "Do patents increase ventue capital investments between rounds of financing?"
Begeleider: Christos Kolympiris
Chair group holder: Onno Omta

Levenswetenschappen
Hanna Rövenich
Titel scriptie: "Identification of novel Cladoporium fulvum effector proteins"
Begeleider en leerstoelhouder: Pierre de Wit

Agrotechnologie & Voedingswetenschappen
Frans Boogaard
Titel scriptie:"Comparison of two fundamentally different approaches to manipulator motion planning"
Begeleider en leerstoelhouder: Eldert van Henten

Overall winnaar
Hanna Rövenich

Van links naar rechts: Sebastian Hoenen, Anna Wegner, Hanna Rövenich, Frans Boogaard
Van links naar rechts: Sebastian Hoenen, Anna Wegner, Hanna Rövenich, Frans Boogaard

Samenwerking KLV

Tot en met kalendaarjaar 2020 reikte University Fund Wageningen de Thesis Award uit in samenwerking met KLV. Met het opheffen van KLV is ook deze samenwerking komen te vervallen. De Thesis Award zal uitgereikt blijven worden door het University Fund Wageningen. De Award wordt nu gesteund door de Vrienden van UFW.