Activiteit

In dialoog: Kennisintegratie in de praktijk

‘Finding answers together’, daar zijn de meesten van ons het wel over eens om bij te dragen aan duurzaamheidstransities. Maar wat vraagt dit van jou als onderzoeker en de methoden of theorieën die je gebruikt? Wat verwacht je van wetenschappers met een andere disciplinaire achtergrond? En hoe rechtvaardig je de manier waarop je onderzoek doet? Laten we dit samen verkennen.

Organisator Knowledge, Technology & Innovation (SSG) and Wageningen Dialogues
Datum

di 21 mei 2024 11:30 tot 13:00

Locatie Impulse, gebouwnummer 115
Stippeneng 2
6708 WE Wageningen
+31 (0) 317 - 48 28 28

Van transdisciplinaire onderzoekers wordt verwacht dat ze verschillende vormen van kennis integreren, waarbij ze disciplinaire en professionele scheidslijnen overstijgen. Ze moeten ook kennis ontwikkelen die passend is voor hun specifieke academische veld, maar tegelijkertijd ook voor overheidsinstanties, burgers of professionels. In deze dialoog willen we de verschillende verwachtingen, ervaringen en uitdagingen verkennen van het creëren en integreren van kennis. We focussen ons hierbij specifiek op de context van duurzaamheidstransities.

Deze dialoog is bedoeld om verbindingen te genereren binnen de WUR-gemeenschap om toekomstige samenwerking te verbeteren. Van sociale wetenschappers tot natuurwetenschappers, van monodisciplinaire onderzoekers tot transdisciplinaire werkers, van PhD's tot programmaleiders. Erik Poelman (PSG), Simon Oosting (ASG), Jeanne Nel, Bas Breman and Meghann Ormond (ESG), Barbara van Mierlo, Hilje van de Horst and Mareike Smolke (SSG) zullen deelnemen aan de dialoog. Laten we onderzoeken wat we van elkaar kunnen verwachten en leren hoe we deze verwachtingen in toekomstige samenwerkingen kunnen verhelderen.

Kom op 21 mei van 11:30-13:00 naar Impulse (zaal Innovatie). Registratie is niet verplicht, maar wordt wel op prijs gesteld vanwege de lunchreservering. Registreer je hier.

Waarom in dialoog?

We horen vaak “hoe belangrijk het is om sociale wetenschappers erbij te betrekken". Maar wat betekent dit in de praktijk - zowel voor sociale wetenschappers als voor anderen? Wageningen Dialogues ondersteunt initiatieven zoals deze om de verschillende rollen van wetenschappers in relatie tot maatschappelijke verandering te verkennen. We verzorgen ook workshops om deze verschillende rollen van wetenschappers te verkennen. Deze kan op verzoek binnen jouw team of tussen verschillende groepen georganiseerd worden.