Next Level Animal Sciences WUR

Innovatieprogramma Next Level Animal Sciences

Binnen het innovatieprogramma Next Level Animal Sciences werken de dierwetenschappers van Wageningen University & Research samen met partners aan de (door)ontwikkeling van nieuwe onderzoeksmethoden en technologieën die van grote betekenis zullen zijn voor versnelde kennisontwikkeling en innovatie in het domein van de dierwetenschappen in het komende decennium.

Met behulp van de technologieën kunnen grote stappen vooruit worden gezet als het gaat om het begrijpen, monitoren en versterken van gezondheid, veerkracht en welzijn van dieren, zowel op het niveau van individuele dieren, als op het niveau van groepen en van ecosystemen.

Onderzoekslijnen van het innovatieprogramma

1. Sensortechnologie

Sensortechnologie maakt het mogelijk om continu en real-time de gezondheid en het welzijn van dieren te monitoren door het registreren van uiteenlopende fysiologische paramaters en gedrag, zowel bij individuele dieren als bij groepen.

Innovatieve slimme vormen van sensortechnologie kunnen ook een alternatief zijn voor invasieve meetmethoden en dierproeven.

Binnen deze onderzoekslijn van het Next Level Animal Sciences programma worden diverse typen sensoren ontwikkeld voor verschillende toepassingen.

2. Complexe celsystemen

Complexe celsystemen - of organoïden - zijn miniatuurversies van menselijke en dierlijke weefsels en organen. Organoiden zijn zelforganiserende, zelfvernieuwende driedimensionale structuren die in structuur en functioneren overeenkomen met de weefsels en organen waarvan ze zijn afgeleid.

In het onderzoek op het gebied van humane gezondheid wordt organoïde methodologie al volop gebruikt. Doel van deze onderzoekslijn is innovatieve en non-invasieve onderzoeksmethoden te ontwikkelen voor het verbeteren van welzijn, gezondheid en de veerkracht van dieren. Toepassing van organoiden kan ook bijdragen aan het verminderen van het proefdiergebruik.

3. Data en modellen

Door de snelle ontwikkeling op het gebied van onder meer sensor- en beeldtechnologie komen steeds grotere en complexere datasets, vaak uit verschillende bronnen, beschikbaar. De uitdaging is om deze gegevens om te zetten in bruikbare en zinvolle informatie over het gedrag, de gezondheid en het welzijn van dieren.

Binnen de onderzoekslijn data en modellen wordt onder meer via case studies, cursussen en netwerkvorming gewerkt aan het ontwikkelen en beschikbaar maken van actuele kennis op het gebied van analyse van zenderdata, mechanistisch modelleren, automatische patroonherkenning en complexe data analyse.