Project

Organoplate

Het in vitro-modelleren van weefsels en organen wordt steeds complexer. In dit project proberen de onderzoekers de voordelen van ontwikkelingen in organoïdekweek en on-a-chip-technologieën te combineren om zogenaamde organ-on-a-chip-modellen te ontwerpen.

De focus van het project ligt op varkensmodellen, aangezien varkensdarm-, endotheel- en luchtwegorganoïden via het cluster Dierwetenschappen van Wageningen University & Research beschikbaar zijn. Om de kans op de succesvolle ontwikkeling van on-a-chip-modellen van darmen, endotheel en luchtwegen zo groot mogelijk te maken, zal er gebruik gemaakt worden van het organoplate-model. De onderzoekers zullen de modellen nauwgezet controleren, zodat ze beschikbaar gesteld kunnen worden aan de leerstoelgroepen van Dierwetenschappen en Agrotechnologie & Voedingswetenschappen, en ook aan andere onderzoeksgroepen. Bovendien kunnen de varkensshowcases gebruikt worden als sjabloon voor vergelijkbare modellen voor andere diersoorten.

De onderzoekers denken dat hun model vele onderzoeksthema’s zal ondersteunen en voor meer samenwerking en synergie zal zorgen bij onderzoeksvragen. Zo kan het bijvoorbeeld bijdragen aan onderzoek naar cellulaire communicatie, voedingsimpact, ziektemodellen (bacterieel, viraal en parasitair), co-culturen met facultatief aerobe microbiota of de analyse van absorptie via de darmwand naar het bloed en de influx, efflux en reacties van immuuncellen.

Schematisch overzicht van Organoplate
Schematisch overzicht van Organoplate