Showcase

Single-cell technologie verhoogt dierwaardigheid

Om meer te weten over het functioneren van een orgaan, zijn proefdieren nodig. In de toekomst kunnen mini-organen, oftewel organoïden, hun plaats innemen. Daarvoor moeten organoïden wel eerst geperfectioneerd worden. Single-cell technologie helpt daarbij. Bij deze techniek die Wageningen University & Research (WUR) gebruikt worden de genen van een enkele cel ontrafeld.

Hoe neemt het darmstelsel van een vis voedingsstoffen op en wat gebeurt er in de darmen van een varken als het dier geïnfecteerd raakt, bijvoorbeeld met een virus? Als onderzoekers dit willen bestuderen, hebben ze proefdieren nodig. Als we in de toekomst minder proefdieren willen gebruiken, moeten we op zoek naar alternatieven.

Volgens Martien Groenen, hoogleraar Fokkerij & Genomica, kunnen organoïden uitkomst bieden: kunstmatig gekweekte, verkleinde en versimpelde versies van het orgaan, gemaakt uit stamcellen die in het lab worden opgekweekt tot mini-organen. Groenen werkt samen met universitair hoofddocent Ole Madsen aan de karakterisering van organoïden, onder andere van varkens en vissen.

Wij vergelijken de mini-organen met het oorspronkelijke weefsel om te weten hoe we het orgaan beter kunnen nabootsen
Hoogleraar Martien Groenen