Data Science Onderwijs

Voor domein specifiek onderzoek met big data zijn vaardigheden en kennis op het gebied van Data Science nodig. Dit varieert van technische vaardigheden van data, software, databases en programmeren aan de ene kant tot meer geavanceerde kennis van modelmatige berekeningen, visualisaties en geavanceerde analysetechnieken aan de andere kant. Ook ethische en privacy aspecten van dataverzameling en -gebruik spelen hierbij een cruciale rol.

Wat is Data Science nu eigenlijk?

Data Science is een vakgebied dat zich richt op het behalen van bepaalde inzichten uit data. Het doel van Data Science is om patronen te vinden. Een Data Scientist is dus iemand die uit verschillende bronnen data haalt en die omzet naar bruikbare informatie voor bijvoorbeeld een bedrijf. Een Data Scientist probeert ook voorspellingen te maken aan de hand van deze patronen.

Wil jij ook een Data held zijn?

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Data Science binnen WUR

Er is een brede keus aan onderwijsmogelijkheden in Data Science bij WUR. Dit strekt zich uit van vrije keuze vakken die opgenomen kunnen worden in het studiepakket, tot een specifieke BSc minor Data Science en online cursussen gerelateerd aan Data Science. Je kunt ook een master specialisatie volgen:

Het is essentieel dat de Data Science vaardigheden en kennis worden gecombineerd en toegepast in specifieke domeinen, zoals plant-, dier-, omgevings-, sociale en agrotechnologie en voedingswetenschappen. Het geboden WUR onderwijs van Data Science focust op deze domeinspecifieke toepassing. Lees onderaan verder over hoe ook jij Data Science onderwijs kunt volgen!

DS process.PNG

Beroepen en toekomst

McKinsey Global Institute voorspelt een extreem hoge vraag naar elite Data Scientist-professionals in de komende jaren. Dit komt door de snel groeiende hoeveelheid beschikbare data, de opkomst van moderne dataverwerking en analysetechnieken. Daarom biedt WUR steeds meer onderwijsmogelijkheden op het gebied van Data Science.