Data Science Onderzoek

WUR levert een herkenbare bijdrage aan de inzet van data science en artificial intelligence in het eigen onderzoeksdomein. We laten daarmee zien wat de mogelijkheden hiervan zijn op complexe (levende) processen en systemen in de natuur en in de samenleving. Hiermee dragen we bij aan de ontwikkeling van data science en artificial intelligence voor een duurzame samenleving.

Hoe we dat doen

Hiervoor organiseert het WDCC intern en extern activiteiten op het gebied van Onderzoek, Onderwijs, Data Management, Infrastructuur en Waarde creatie. Het team van het WDCC sluit hiervoor met de eigen expertise aan bij specialisten in de organisatie. Daarnaast coördineert het WDCC alle activiteiten van WUR op het gebied van data science en kunstmatige intelligentie. Het WDCC is intern en extern hét aanspreekpunt voor alle vragen op het gebied van digitalisering.

Het onderzoeksveld


Data Driven en High Tech
Onderzoek naar datagestuurde en hightech innovaties is een van de speerpunten op de Nederlandse wetenschapsagenda. In het onderzoeksprogramma Datagestuurd en hightech innovaties levert Wageningen University & Research daar een substantiële bijdrage aan.

Direct naar onderzoeksprogramma Datagestuurd en hightech innovaties

Digital Twins
Digitale tweelingen, beter bekend als digital twins, zijn dynamische modellen die meegroeien met de realiteit. Wageningen ontwikkelt modellen die precies weten wat er moet gebeuren op de boerderij, hoe de luchtvochtigheid in de tomatenkas het best kan worden ingesteld en wat dikmakers betekenen voor uw bloedwaarden

Een voordeel van een digital twin in vergelijking met een klassiek gewasmodel is dat een digitaal twinmodel voortdurend wordt geüpdate met wat er op dat moment gebeurt in de echte kas. Het model wordt daardoor steeds nauwkeuriger.

Direct naar investeringsthema Digitale Tweelingen

Artificial Intelligence
WUR beschikt al over veel expertise in Data Science in al onze domeinen, van economie tot omgeving, van voeding en voedselveiligheid tot plant en dier. De nieuwe investeringen in combinatie met het WDCC brengen de Wageningse Data Science een stap verder, met nieuwe initiatieven, en bundeling van expertise over al onze domeinen. Wij richten ons hiermee op partners, om samen deze mogelijkheden te kunnen ontdekken, en het potentieel van Data Science en AI verder te ontwikkelen en op de markt te brengen.

Direct naar thema Kunstmatige intelligentie

Voor wie?

Onze doelgroep hierbij is ten eerste de samenleving als geheel. In de praktijk zoeken we hiervoor partners, zoals in bedrijven, overheden, en bij onderzoeksinstellingen voor de toepassingen, maar ook in universiteiten en onderzoeksinstituten voor fundamentele kennis. En natuurlijk zijn studenten en anderen die naar WUR komen voor opleidingen en onderwijs heel belangrijk. Wij willen bijdragen aan hun expertise voor inzet daarvan in de samenleving.