Use case

DATA FAIR

De uitwisseling van agri-food data tussen verschillende platformen stagneert regelmatig door discussie over het eigendom van deze data, privacy en machtsconcentratie binnen de keten. Het DATA-FAIR project probeert deze hindernissen te doorbreken. De aanpak bestaat uit het organiseren van grootschalige trials met het bedrijfsleven, waarbij applicaties worden ontwikkeld en de data wordt gedeeld tussen verschillende platformen. De agrarisch ondernemer staat bij deze ontwikkeling centraal en bepaalt onder welke voorwaarden de data met zich mee krijgt.

DATA FAIR koppelt bestaande platformen met behulp van bestaande bouwstenen, er wordt dus geen nieuw platform opgezet. Enkele voorbeelden zijn API’s en voortbouwing op bestaande data hubs.

Lees meer over deze ontwikkeling.