Use case

High Tech to Feed the World

De komende veertig jaar is er wereldwijd evenveel voedsel nodig als er in de afgelopen 8.000 jaar in totaal is geproduceerd. Deze uitdaging kan ondersteund worden door het toepassen van high tech systemen en materialen, en daarnaast nieuwe mogelijkheden binnen ICT.

Om deze ontwikkelingen tot stand te brengen, is het noodzakelijk dat er intensief wordt samengewerkt binnen de betreffende sectoren. Deze samenwerking wordt tot stand gebracht door een consortium van verschillende bedrijven en overheid, met als doel cross-over samenwerking en innovatie te versterken.

Lees meer over High Tech to Feed the World op: https://www.4tu.nl/nl/nieuws/!/57398/hightech2feedtheworld_nl