Wageningen Common Data Solutions

Wageningen staat in de schijnwerpers met het 'Wageningen Common Data Solutions' (WCDS) programma, gefinancierd door het Ministerie van LNV. Een stevige financiële injectie van 2 miljoen euro over twee jaar belooft een revolutie in data-beheer voor de WUR-onderzoeksinstituten.

Het WCDS programma heeft als doel om de WUR-onderzoeksinstituten aan elkaar te koppelen via een solide onderzoeksdatamanagement infrastructuur voor FAIR data. Ze maken gebruik van open source tools zoals iRODS en Yoda, wat eigenlijk gewoon betekent dat ze serieus werk maken van data-organisatie.

Dit programma is een primeur voor WUR, met maar liefst 15 projecten van alle negen instituten die meedoen. De focus ligt op het vinden van gemeenschappelijke data-oplossingen om de dataverwerking en -deling te verbeteren. Daarnaast is er een sterke nadruk op het ontwikkelen van software-expertise om specifieke eisen van instituten te integreren.

De eerste oproep in maart heeft al 11 projecten opgeleverd die klaar moeten zijn in oktober 2024. Een tweede ronde in oktober selecteerde nog eens 4 projecten die in januari 2024 van start gaan en hun eindstreep moeten halen in januari 2025.

Naast de 15 projecten, heeft het WCDS programma 8 werkpakketten opgesteld. Dit ondersteunt de projecten vanuit verschillende hoeken: technische ontwikkeling & implementatie; waardecreatie; bestuur & beleid; training; communities; allianties; en communicatie.

In een notendop, het WCDS programma is een mijlpaal voor WUR, met beloftevolle ontwikkelingen in data-oplossingen.