Nieuws

Ideeën voor een groene toekomst van de herinrichtingslocatie Maurits Zuid: de oogst van een vijfdaagse studentenworkshop

article_published_on_label
2 juni 2021

Vijf groepen van studenten van uiteenlopende studierichtingen hebben ideeën ontwikkeld om de relatie tussen de aanwezige natuur, het erfgoed en de geschiedenis van de Mauritskazerne en de plannen voor wonen en werken meer met elkaar te verbinden. Dit deden ze als onderdeel van een vijfdaagse workshop. Het terrein van de Mauritskazerne is interessant omdat er 600 woningen worden gebouwd en 5 hectare voor bedrijfsgebouwen is bestemd. Er is nog volop ruimte om nieuwe ideeën op te nemen in de planvorming, dus is aan de studenten gevraagd om de grenzen van het onmogelijke op te zoeken. Studenten zeggen “dat kan veel beter als je de bestaande kwaliteiten meeneemt in de plannen. We moeten bij het plannen van dit soort plekken 100 jaar vooruit durven kijken, hoe leven we dan en wat vraagt dat van onze leefomgeving?”

Het atelier heeft een indrukwekkende hoeveelheid frisse ideeën opgeleverd. Zo pleiten de studenten voor zachte overgangen tussen natuur en het wonen en werken, zodat planten en dieren dichtbij kunnen komen en de wijk als het ware opgenomen wordt in de Veluwse natuur. Het terrein leent zich ook bijzonder voor half ondergronds wonen, waardoor er meer ruimte voor natuur overblijft. Veel ruimte wordt gegeven aan gemeenschappen die duurzaam en in harmonie met de natuur willen wonen. Daarin bieden aan te leggen voedselbossen en moestuinen goede kansen om de verbinding te maken met het World Food Centre en om de gemeenschap in contact met de natuur te brengen. Volgens het atelier kwam de militaire geschiedenis onvoldoende terug in de plannen van de gemeente. Eén van de ideeën om dit aan te pakken betreft een Memory Lane, waarlangs bewoners en bezoekers kennis kunnen nemen van dit deel van de geschiedenis. 

De resultaten van een week hard werken zijn overhandigd aan de gemeente Ede, die eigenaar is van de locatie en de projectontwikkeling aanstuurt. De gemeente Ede is gastheer van dit atelier en heeft de studenten meegenomen in het gebied en alle plannen toegelicht.

De projectleider van de locatie heeft alle ideeën en plannen aangehoord, en geeft aan dat sommige ervan eenvoudig en andere erg lastig mee te nemen zijn.

De workshop is georganiseerd vanuit het Global Centre for Heritage and Development, een samenwerkingsverband tussen de TU Delft, de VU in Amsterdam en de Universiteit van Leiden, in verdere samenwerking met de afdeling Landschapsarchitectuur van de Wageningen Universiteit. De studenten zijn dus afkomstig van verschillende opleidingen aan vier verschillende universiteiten en hebben in gemengde groepen aan de opdracht gewerkt. De ideeën zullen de komende weken verder uitgewerkt worden door de studenten Landschapsarchitectuur uit Wageningen.

De opdracht voor dit atelier komt voort uit een project van de wetenschapswinkel van Wageningen Universiteit, Natuurlijk Kapitaal in Projectontwikkeling, dat is aangevraagd door een bewonerscollectief van het Enka terrein in Ede. Het bewonerscollectief vond dat alles wat met natuur te maken heeft wel heel gemakkelijk aan de kant geschoven wordt bij de ontwikkeling van hun wijk. Ze willen graag weten of dat niet anders kan.