Nieuws

Ondanks klimaatverandering een mooie toekomst voor ‘t Lekkere Watertje in Driebergen

article_published_on_label
22 september 2022

In Driebergen-Rijsenburg zijn bewoners van de Welgelegenlaan al 25 jaar betrokken bij het beheer van ’t Lekkere Watertje, een spreng die de laatste jaren steeds vaker droogvalt. Sprengen zijn historische landschapselementen die grondwater aan de oppervlakte brengen. Onderzoek van de Wetenschapswinkel van Wageningen University & Research laat zien dat er ook in tijden van klimaatverandering een mooie toekomst voor deze spreng kan zijn.

In opdracht van de Sprengcommissie, die de bewoners vertegenwoordigt, is onderzocht hoe het beheer de natuurlijke en historische waarden van de Spreng kan waarborgen. De onderzoekers vonden maar liefst 171 plantensoorten in het water en op de oevers, maar constateerden wel een slechte waterkwaliteit met weinig leven in de waterloop. Een belangrijke aanbeveling is om jaarlijks, wanneer de spreng droogstaat, bladafval uit de beekloop te verwijderen. Hierdoor kan de waterkwaliteit flink verbeteren en kan er meer leven in de spreng komen. Op de oevers is het belangrijk om de verspreiding van ongewenste soorten te beperken en om bij het maaien en snoeien het afval af te voeren.

Beheer

De bewoners van de Welgelegenlaan voelen zich erg betrokken bij het groen en zijn al 25 jaar actief betrokken bij het beheer. Deze betrokkenheid is bijzonder en verdient erkenning. Daarom is er ook gekeken naar de voorkeuren van bewoners. Uit een enquête blijkt onder andere dat zij op de oevers graag een halfopen begroeiing met focus op de natuurlijke waarden zien. De aanbevelingen die vanuit dit onderzoek zijn gedaan bieden handvatten voor bewoners om een nieuw beheerplan te maken en zijn hopelijk het startpunt voor een nieuw convenant over het beheer met de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Vervolg

De resultaten van het onderzoek en de adviezen zijn beschreven in een rapport en een factsheet. Deze zijn te vinden op de projectwebsite van de Wetenschapswinkel.