Nieuws

Wat drijft onze zorgboeren?

article_published_on_label
4 februari 2020

Zorgboeren werken niet alleen voor hun geld. Hun drijfveren gaan veel dieper en breder. Zij praten hier echter zelden over. Dat is jammer, omdat hun diepere drijfveren en waarden voor meer verbinding kunnen zorgen met hun medewerkers, deelnemers en klanten.

Op verzoek van Stichting Omslag en Boerderij ’t Paradijs, onderzocht de Wetenschapswinkel van Wageningen University & Research de waarden en diepere drijfveren van zorgboeren en hoe die tot uiting komen in hun manier van werken. Hiervoor zijn tien zorgboerderijen van dichtbij bestudeerd. Studenten spraken met zorgboeren, personeel en deelnemers en brachten tijd door op de boerderij. Hierdoor ontstond er een rijke bron van informatie over wat zorgboeren echt belangrijk vinden en hoe deze drijfveren en waarden tot uiting komen in de manier waarop de boer omgaat met zijn of haar bedrijf en de deelnemers.

De gevonden drijfveren en waarden zijn ondergebracht in verschillende categorieën:

Soms zijn praktijken op zorgboerderijen heel goed in verband te brengen met de drijfveren en waarden van de boer. Soms ook niet, en soms lijken drijfveren en waarden niet vertaald te worden naar praktijken. Dit kan er ook mee te maken hebben dat sommige boeren het moeilijk vinden om woorden te vinden voor wat hen ten diepste drijft. Meerdere zorgboeren geven aan behoefte te hebben aan gesprek hierover met collega's.

Zorgboeren hebben te maken met veel bureaucratie. De aandacht die hiernaar uitgaat bij gemeenten, sectororganisaties en zorgboeren zelf leidt af van onderwerpen die volgens zorgboeren wezenlijker zijn voor hun bestaansrecht en motivatie. Zorgboerderijen passen slecht in bureaucratische hokjes. De diversiteit in de sector is echter een grote kracht. Als zorgboeren leren praten over wat hen ten diepste drijft, wordt die diversiteit beter zichtbaar en kan dat bijvoorbeeld leiden tot een betere aansluiting tussen vraag en aanbod en meer waardering bij medewerkers, deelnemers en klanten. Aangenomen kan worden dat drijfveren en waarden een belangrijke rol spelen bij boeren en hun keuzes ten aanzien van de vormgeving van hun bedrijf. Onderzoek naar en gesprek over drijfveren kan meer balans brengen in de dialoog over de toekomst van de landbouw, die zich nu vaak enkel toespitst op technologische oplossingsrichtingen en economische modellen.

Het onderzoek is samengevat in de brochure Zin in Landbouw en Zorg. Meer informatie over dit onderzoeksproject is te vinden op de website van de Wetenschapswinkel.

Op 30 januari om 10.30 uur wordt de brochure aangeboden aan minister Carola Schouten op het ministerie van LNV in Den Haag.