Diagnostiek

Detectie en diagnostiek speelt een belangrijke rol bij het bewaken van voedselveiligheid, voedselzekerheid en een gezonde leefomgeving. WUR werkt aan detectie van stoffen, zoals allergenen, hormonen, antibiotica, pesticiden, toxines, receptoren, nucleïnezuren, antilichamen, eiwitten, maar ook humaan-, dierlijke- en plantpathogenen. Diagnostiekmethoden zijn beschikbaar voor het meten van deze stoffen in een breed spectrum aan matrices, waaronder plantaardige producten, dierlijke producten, bewerkt voedsel, grond, lucht en oppervlaktewater.

Ontwikkeling van diagnostiek

Continue ontwikkeling van nieuwe diagnostiek is essentieel om kosteneffectieve en veilige productie van voedingsgewassen en productiedieren te garanderen. Vroege en snelle detectie van ziekteverwekkers en schadelijke stoffen is hierbij essentieel om kosten voor monitoring laag te houden en schade voor producenten en consumenten te voorkomen.

WUR biedt kennis en diagnostiekmethoden voor het meten van humaan-, dier- en plantpathogenen, fraude in de productieketen en ongewenste componenten in voedsel en milieu. Alle expertise is toegankelijk via Wageningen Diagnostics. Bovenstaande links verlenen toegang tot de onderscheiden kennis- en marktvelden. Binnen elk marktveld bieden we DNA-, immuno- en spectroscopie gebaseerde diagnostiekmethoden.

Alle WUR-expertise op het gebied van de ontwikkeling van detectiemethoden van stoffen en organismen in dieren, planten, het milieu, voedsel en diervoeder is samengebracht in Diagnostics@WUR. Onze experts en innovatieve methoden kunnen u helpen bij het ontwikkelen van de detectiemethoden die u nodig heeft.