Topsector Chemie

Het idee om Innovation Labs in de chemie te starten is ontstaan binnen de Topsector Chemie, waar men belangrijke kansen ziet in verbindingen tussen veelbelovende, jonge ondernemingen en kennisinstellingen zoals Wageningen UR.

De Topsector Chemie wil de innovatiekracht van het MKB in de chemie vergroten en versnellen. Daarnaast wil de topsector de slaag- en groeikansen voor startende en groeiende bedrijven verbeteren: ze ondersteunt ondernemers bij innovatie van processen, slimme materialen, biobased economy en nieuwe chemische innovaties.

Topconsortium Biobased Economy

De Topsector chemie ambieert een leidende rol in de overgang naar een groene, biobased chemie. Het topconsortium Kennis en Innovatie Biobased Economy (TKI BBE) is dan ook één van de vier TKI’s die de Topsector Chemie actief ondersteunt. De TKI’s werken samen op het gebied van innovatie, valorisatie, new business en start-ups in een integraal, landelijk netwerk.

iLAB status

De Topsector Chemie ziet Wageningen UR Food & Biobased Research als toonaangevende kennispartner met een belangrijke rol in de Nederlandse Biobased Economy. Daarom heeft de topsector een innovatiecontract gesloten met Wageningen UR en de iLAB status toegekend aan Innovation Lab Biobased Products Wageningen.