faciliteiten plant onderzoek

Faciliteiten plantonderzoek

Wageningen University & Research beschikt over geavanceerde faciliteiten voor uiteenlopend plantonderzoek, zoals bijvoorbeeld onderzoek naar kringlooplandbouw, fenotypering of diagnostiek.