Over Shared Research Facilities

De geavanceerde onderzoeksfaciliteiten en apparatuur van Wageningen University & Research zijn toegankelijk voor onderzoekers van alle organisaties.

Nieuwe ideeën stimuleren door te delen

Geavanceerde apparatuur en faciliteiten voor vernieuwend onderzoek vragen vaak om flinke investeringen. Voor aanschaf en onderhoud, maar ook in ontwikkeling van kennis en expertise voor het gebruik hiervan. Investeringen die voor velen, zowel in onderzoek als in het bedrijfsleven, van toegevoegde waarde kunnen zijn. En die door te delen op een duurzame manier de ontwikkeling van nieuwe ideeën en innovatieve technologieën kunnen stimuleren en versnellen. Daarom ontwikkelde WUR het concept van Shared Research Facilities.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Optimale benutting capaciteit

Het SRF-concept blijkt succesvol. De capaciteit van onderzoeksapparatuur en -faciliteiten wordt steeds vaker ten volle benut, door onderzoekers binnen en buiten WUR en via samenwerkingsprojecten. En het aanbod groeit. Dankzij een toenemend aantal gezamenlijke investeringen in state-of-the-art apparatuur en een toename in het aantal partijen buiten WUR dat via SRF hun onderzoeksapparatuur beschikbaar stelt voor delen.


Team


Shared Research Facilities wordt ondersteund vanuit de Provincie Gelderland en de Regio Deal Foodvalley