Mansholt lectures about European policy and issues: food, agriculture and sustainable livelihoods

Mansholtlezing

De Mansholtlezingen, vernoemd naar de beroemde Nederlandse Europa-politicus en denker Sicco Mansholt, worden georganiseerd door Wageningen University & Research voor het bespreken van het Europese beleid en de Europese vraagstukken in ons domein: voeding, landbouw en duurzame bestaansmiddelen.

In 2016 is de WUR begonnen met het organiseren van de jaarlijkse Mansholtlezingen. Tijdens de lezingen presenteert de WUR multidisciplinaire visies op aspecten van het Europese beleid en aanbevelingen om dit beleid bij te sturen. De beleidsvisies en aanbevelingen worden besproken tijdens een bijeenkomst met vertegenwoordigers van de wetenschappelijke gemeenschap, overheden en het bedrijfsleven.

De lezingen hebben tot doel het Europese beleid te wijzigen, hetzij door invloed uit te oefenen op de agenda, hetzij door aanbevelingen te doen aan verschillende belanghebbenden. Als zodanig hield de eerste lezing een pleidooi voor een gemeenschappelijk landbouw- en voedselbeleid, een beter geïntegreerde aanpak bij het verband tussen voedingspatronen en het landbouwbeleid. De tweede lezing bevatte aanbevelingen voor de onderzoeksagenda van Agrifood 2030. De derde Mansholtlezing in 2018 besprak de kansen en uitdagingen van een circulaire landbouwproductie.

Onderwerp 2022: Natuurpositieve toekomst

De zesde editie, de Mansholt-lezing gaat over natuurpositieve toekomsten: voedselsystemen als belangrijke katalysator voor verandering.

Meer informatie en aanmelden voor de lezing

Eerdere Mansholtlezingen

Mansholtlecture 2021: Pathways towards digital transformation of food systems

Tijdens de Mansholt Lezing van 2021 presenteerde WUR de kansen enuitdagingen voor belanghebbenden in de transitie naar een duurzaam digitaalinnovatie-ecosysteem. Europa moet overwegen Europees beleid te formuleren opdit gebied. Er is meer focus nodig op de gebruiksbereidheid van technologie. Daarnaast iser behoefte aan een ecosysteem van belanghebbenden, waarin innovaties in eensysteembenadering zijn opgenomen en in levende labs worden getest. Dit zijnbelangrijke wegen naar een duurzaam digitaal innovatie-ecosysteem waarmee mendoor het schemergebied kan navigeren.

De Mansholt Lezing 2021 op woensdag 22 september is opgenomen en te bekijken opYouTube.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Mansholtlecture 2019: De toekomst van eiwitten

De vierde editie van de Mansholtlezing richtte zich op de toekomst van eiwitten; de uitdagingen en beleidsaanbevelingen. In de overgang naar een volledig ‘biobased’ economie pleit de WUR voor een nieuwe focus op productie en consumptie. Wij hebben een toekomst voor ogen waarin de eiwitproductie duurzaam, betaalbaar en gezond moet zijn. Doelgerichte combinaties van planten, dieren en micro-organismen van land en zee zullen worden afgestemd op de lokale omstandigheden, zelfs in gebieden waar de middelen schaars zijn. Europa moet overwegen om een Europees beleid voor eiwittransitie in het leven te roepen.

Missed the lecture? Watch it again on Twitter:

Mansholtlecture 2018: Towards circularity in agricultural production

The key challenge is to secure a sustainable and healthy nutrition security within the capacity of planet earth and human society. A paradigm shift from optimization in production towards optimization in resource use. Europe’s future lies not in a linear but in a circular food system with an integrated use of regenerative natural resources and associated agro-biomass.

During the 2018 Mansholt Lecture Wageningen University & Research presented the overall framework as well as the scientific basis for the transition towards a circular food system in Europe.

Download

Download

Mansholtlecture 2017: Food policy and Research

President of the Executive Board of Wageningen University & Research, Prof. dr. Louise O. Fresco gave a keynote speech and two documents were presented:

A forum with international experts discussed both documents.

Mansholtlecture 2016: ‘Towards a Common Agricultural and Food Policy’

The first Mansholt lecture was organised in September 2016 with the title ‘Towards a Common Agricultural and Food Policy’. This lecure emphasized the need to involve all stakeholders into a broader common agriculture & food policy. This in order to cope with five major challenges: food and nutrition security & safety, climate change & water and energy use, ecological impacts, healthy diet for a lifelong healthy lifestyle, and inequality.

Summary of Common Agricultural Policy post 2020 study

Position Paper: Towards a Common Agricultural and Food Policy