Project aanmelden

Inhoud

Wij bieden alle projecten aan onze studenten aan via een interne universiteitswebsite. De beschrijvingen dienen de aandacht van studenten te trekken en hen te informeren over de te verwachten output. De contouren van hun taken dienen duidelijk te zijn en ook is het goed wanneer de opdrachtgever aangeeft welke expertise verwacht wordt om het project goed uit te kunnen voeren.

Het is in dit stadium echter niet nodig om een heel gedetailleerde beschrijving van taken te geven. Het studententeam zal zijn eigen benadering moeten kiezen; enige vrijheid daarin is wenselijk. Uiteraard zal nadere uitwerking in overleg met de opdrachtgever plaatsvinden.

Aanmeldformulier

Gebruik het formulier hiernaast voor het aanleveren van uw projectomschrijving. Vul alle velden in zodat relevante informatie voor studenten beschikbaar is. Nadat wij het formulier hebben ontvangen gaan wij na of het project in de cursus past en in overeenstemming is met het niveau en expertise van de studenten. Indien nodig nemen wij contact met u op om de beschrijving te verbeteren, meer aantrekkelijk te maken of te verhelderen.

Taal

Ongeveer een derde van onze studenten spreekt geen Nederlands, maar alle studenten beheersen de Engelse taal. Alleen als projectuitvoering en rapportage per sé in het Nederlands moeten, kunt u het formulier in het Nederlands invullen, anders alstublieft in het Engels. Daarbij is het mogelijk om aan te geven dat minstens een deel van de studenten de Nederlandse taal dient te beheersen, bijvoorbeeld omdat een groot deel van de informatie in het Nederlands is of om gesprekken te voeren met mensen die geen Engels spreken.

Wat gebeurt er na het inleveren van de projectbeschrijving?

Als de projectbeschrijving klaar is wordt het project gepubliceerd op onze interne website. Studenten schrijven een sollicitatiebrief met curriculum vitae aan de coördinatoren van het vak. Zij stellen de teams samen op basis van de vereiste disciplinaire mix en de belangstelling van de studenten.

Wij nemen contact op met de opdrachtgever zodra wij weten dat een project geselecteerd is voor uitvoering. U ontvangt dan ook nadere informatie over roostering van het vak. Ook wanneer uw project niet is geselecteerd, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. U zult dan gevraagd worden of u het in een latere periode nogmaals wilt aanbieden.

Projecten kunnen het hele jaar worden ingediend. Jaarlijks zijn er 5 startmomenten voor de projecten, namelijk in september, november, januari, maart en mei.

Projecten kunnen het hele jaar worden ingediend. Jaarlijks zijn er 5 startmomenten voor de projecten, namelijk september, november, januari, maart en mei.

Om te bepalen of (en op welke termijn) het project aan de studenten aangeboden kan worden, wordt onder andere gekeken naar:

1. Of het project voldoet aan de eisen die het vak stelt aan een project.

2. Of het onderwerp van het project past bij de expertises van de studenten die zich voor de eerstvolgende periode hebben aangemeld voor het vak. Dit verschilt per periode.

Vooral van het laatste punt is het dus afhankelijk voor welk startmoment een project aangeboden kan worden. Let er daarom op dat er enige tijd tussen het indienen en starten van het project kan zitten. Ook als het project voor een deadline van een specifieke periode is aangeboden.