City Deal Kennis Maken (CDKM)

Het doel van de City Deal Kennis Maken (CDKM) is om maatschappelijke opgaven in de stad Wageningen sneller te kunnen oplossen. Dit door een betere samenwerking tussen het stadsbestuur en kennisinstellingen als de WUR. Onderzoekers, docenten en studenten van de WUR worden hier grootschalig bij betrokken. CDKM is hierdoor enerzijds een vorm van kennisbenutting en anderzijds wordt de stad als leeromgeving aan studenten aangeboden.

CDKM - 1.PNG

CDKM2022 project

In 2022 is het CDKM projectteam aan het onderzoeken hoe de samenwerking rondom maatschappelijke opgaven in de regio Wageningen kan worden uitgebreid en verdiept, om zo op een structurele manier maatschappelijke opgaven van de stad en regio Wageningen met WUR onderwijs te verbinden.

In het eerste halfjaar van 2022 zijn ervaringen van maatschappelijke partners en perspectieven van WUR medewerkers over regionaal society based learning opgehaald. In het tweede halfjaar van 2022 worden deze inzichten vertaalt naar mogelijke opschalingsrichtingen van CDKM in Wageningen.

Het creëren van een sterkere verankering van WUR-onderwijsprogramma’s in de samenleving biedt studenten de mogelijkheid om zich bezig te houden met actuele uitdagingen en om samen te leren met maatschappelijke partners. Dit helpt studenten om kundige professionals te worden die vertrouwd zijn met het bekijken van vraagstukken vanuit verschillende disciplines en perspectieven.

De komende periode

De komende periode gaat het CDKM projectteam onderzoeken hoe een society based leeromgeving gecreëerd kan worden. Er worden verschillende scenario’s uitgewerkt over hoe zo’n leeromgeving eruit kan komen te zien. Deze scenario’s moeten recht doen aan de onderzochte behoeften en belangen van alle partners in deze samenwerking.

Landelijk initiatief

20 kennissteden ondertekenden de City Deal Kennis Maken (CDKM). CDKM is één van de vele City Deals en een middel om de doelstelling van Agenda Stad te halen. Met Agenda Stad hebben steden, rijksoverheid en maatschappelijke partners zich gecommitteerd om groei, leefbaarheid en innovatie in het Nederlandse en Europese stedennetwerk te bevorderen.

Hoofddoel

Het hoofddoel van de CDKM is om door een betere samenwerking tussen stadsbestuur en kennisinstellingen het oplossen van maatschappelijke opgaven in de steden te versnellen. Dit door onderzoekers, docenten en studenten hier grootschalig bij te betrekken. De betrokken steden, kennisinstellingen en andere partners beschouwen dit enerzijds als een vorm van kennisbenutting en anderzijds als het aanbieden van de stad als leeromgeving voor studenten.

Centraal in de CDKM staan: talenontwikkeling, ondernemerschap en het stimuleren van maatschappelijke betrokkenheid.

Het CDKM project is gestart door:

  • Ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW)
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
  • Regieorgaan SIA
  • Vereniging Hogescholen
  • Universiteiten van Nederland
  • Het Netwerk Kennissteden
  • Kenniscentrum Studentenhuisvesting (Kences)

Wil je meer informatie over CDKM of op de hoogte blijven?

Neem contact op met Hanna Eppink!