Wat doen we voor bedrijven/organisaties?

Heeft u een innovatief idee, een vraag of onopgelost probleem waar u niet aan toe komt? Studenten van Wageningen University & Research (WUR) kunnen misschien een oplossing bieden. Society Based Education verbindt vragen uit de samenleving aan het onderwijs van de WUR. Hiervoor helpen wij met het scherpstellen van uw vraag, het formuleren van studentprojecten en we zoeken naar een passend bachelor- of master vak dat gegeven wordt aan de WUR.

Er zijn verschillende bachelor- en mastervakken waarin studenten in teams werken aan vragen van ondernemers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Studenten werken aan opdrachten in het domein Voedsel en Leefomgeving. Het gaat om kortlopende opdrachten waar studenten, van verschillende of dezelfde opleiding, full- of parttime aan werken voor een periode tussen de 3 en 8 weken. Daarnaast kunnen we de opdracht ook vertalen naar een stage- of scriptieopdracht. Stage- en scriptieopdrachten zijn langlopende opdrachten, waar één student met een bepaalde expertise 4 tot 6 maanden aan werkt.

Afhankelijk van de soort vraag, de grootte en in hoeverre de vraag mono- of multidisciplinair is, proberen wij een match te maken met een vak in het onderwijs van de WUR. Wanneer er een match gevonden is met een vak, wordt met u de vraagstelling afgestemd, zodat het ook past bij het leerproces van het vak van de studenten.

Criteria aan vraag van bedrijf/organisatie:

  • Het is een actuele vraag

  • De vraag is op academisch denk- en werkniveau

  • De vraag valt binnen het domein Voedsel en Leefomgeving

De studententeams opereren binnen een leeromgeving, wat betekent dat er van u wordt verwacht dat u openstaat voor het begeleiden van studenten in het behalen van hun leerdoelen.


Vraag indienen?

Heeft u een vraagstuk welke aan de criteria voldoet, en lijkt het u leuk om studenten van de WUR hieraan te laten werken? Vul dan het 'Formulier indienen project' in en stuur deze naar ons op via de contactpagina. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact op om de volgende stappen met u te doorlopen

  1. Samen bespreken we uw vraagstuk
  2. Wij bekijken of de vraag past binnen één van de WUR bachelor- of mastervakken
  3. We bespreken met u in welke periode en in welk vak het vraagstuk kan worden aangeboden aan de studenten, en welke randvoorwaarden hierbij horen.

Formulier indienen project

Contactpagina

Academic Consultancy Training

Een voorbeeld van een vak waarin studenten werken aan een vraagstuk van een bedrijf/organisatie is Academic Consultancy Training (ACT). Elk jaar nemen studenten van bijna alle master opleidingen van de WUR deel van dit vak. Studenten van verschillende opleidingen werken samen aan een advies- of ontwerpgerichte opdracht. Meer informatie over het vak ACT kunt u vinden op de website van Academic Consultancy Training.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan


Voorbeelden studentprojecten

Voorbeelden van studentprojecten waarin studenten hebben gewerkt aan een vraag van ondernemers, bedrijven, overheidsinstellingen of maatschappelijke organisaties zijn hier te vinden:

Voorbeelden studentprojecten