Vak uitgelicht: 'Studio Participative Planning'

In het BSc vak ‘Studio Participative Planning (LUP-30806)’ werken studenten aan ‘real-life’, authentieke casussen, waarin ze eerder geleerde theorie toepassen op complexe vraagstukken van maatschappelijke opdrachtgevers. Opdrachtgevers komen met vraagstukken op het gebied van ruimtelijke planning waarbij verschillende stakeholders, zoals gemeentes, bedrijven, boeren en buurtbewoners vaak al langer over in discussie zijn. Studenten wordt gevraagd een ontwerp te maken voor een ruimtelijk plan, welke gericht is op uitvoering, op lokale, gemeentelijke schaal. Lees hier meer over de samenwerking tussen studenten en maatschappelijke opdrachtgevers!

Universitair docent en vakcoördinator Wim van der Knaap merkt dat studenten erg enthousiast worden van het werken aan ‘real-life, authentieke casussen: “Studenten worden geconfronteerd met de professionele wereld, maar wel vanuit een veilige omgeving”. Daarnaast hebben studenten de indruk dat wat ze doen tijdens het vak meerwaarde creëert voor de opdrachtgever: “Hun ideeën stimuleren de opdrachtgever en andere betrokkenen tot nieuwe discussies”. Wim heeft al regelmatig gezien dat opdrachtgevers na de eindpresentaties vol met nieuwe ideeën weglopen welke later terug te vinden zijn in beleidsstukken en plannen. Ook merkt hij op dat opdrachtgevers onder de indruk zijn van de oplossingsgerichtheid van studenten en het niveau van het opgeleverde werk: “Betrokken partijen zitten vaak vast in herhalende standpunten, studenten brengen frisse inzichten die ze dan op professionele wijze presenteren. Dit levert nieuwe prikkels op voor verdere discussie”.
Studenten worden geconfronteerd met de professionele wereld, maar wel vanuit een veilige omgeving
Wim van der Knaap

Verwachtingen opdrachtgever

Bij het werven van ‘real-life’, authentieke casussen is het van belang om met de opdrachtgever de verwachtingen te bespreken. Zo wordt de opdrachtgever op de hoogte gebracht van de tijd die ze moeten investeren, en wat de opdrachtgever van de studenten kan verwachten: “Het is belangrijk dat de opdrachtgever weet dat het om studenten gaat die in een leerproces zitten, en dat het eindresultaat van de studenten in zekere mate beperkt zal zijn, ook doordat de studenten slechts 4 weken aan de opdracht kunnen besteden”.

Tijdens het vak dient de opdrachtgever basisinformatie over het vraagstuk aan de studenten te geven en wordt verwacht dat hij of zij de studenten in contact brengt met diverse lokale stakeholders. Op deze manier krijgen studenten verschillende ingangen in het gebied en kunnen ze met verschillende groepen in gesprek komen over de casus. Belangrijk is dat studenten op bezoek gaan in de regio, dit zodat ze alles met eigen ogen kunnen zien.

Daarnaast kijkt de opdrachtgever samen met de studenten naar de vordering van het project: “Op die manier zorg je dat studenten en de opdrachtgever dezelfde verwachtingen hebben”.

Halverwege het project komt de opdrachtgever langs op de WUR om met de studenten te bespreken in welke richting het project zich ontwikkelt:

“Je wilt natuurlijk niet aan het eind van het project tot de conclusie komen dat het opgeleverde resultaat totaal niet past bij naar waar de opdrachtgever naar op zoek was of dat er een belangrijk punt niet is meegenomen”.

Uitdagend onderwijs

Deze manier van onderwijs geven is een grote uitdaging. Van het definiëren van een geschikte casus samen met het team SBE, het organiseren van studenten in adviesbureaus, het regelen van transport naar locatie tot het begeleiden van de studententeams: “Het vraagt veel inzet van de docent, maar je krijgt er zoveel voor terug. Als docent vind ik dit allemaal gewoon ontzettend leuk! Opdrachtgevers, stakeholders, studenten, iedereen is enthousiast over het eindproduct en het proces er naartoe”.

Ook enthousiast geworden?

Heb je als opdrachtgever een vraagstuk waaraan je graag met studenten wilt werken? Of ben je als docent door het verhaal van Wim enthousiast geworden om deze vorm van onderwijs toe te passen in je vak?

Neem contact op met Society Based Education

'Studio Participative Planning'

Leerdoelen

• Het maken van een analyse van de fysieke en sociale dimensies van het landschap en zijn ontwikkeling
• Planningsmethoden selecteren en toepassen in een project op lokale schaal
• Analyseren van de gevolgen van alternatieve keuzes voor verschillende belanghebbenden in de samenleving
• Ontwikkelen van een plan op lokale schaal, dat sociale, economische en ecologische problemen aanpakt met hoge mate van complexiteit, binnen een specifieke sociale en fysieke context
• Presenteren van een plan om een complex probleem op een duidelijke en overtuigende manier aan te pakken
• Ontwerpen en plannen van het eigen leertraject, gebaseerd op continue evaluatie op persoonlijke kennis, vaardigheden en prestaties binnen een groep

Belangrijke fasen voor de studenten

• Het maken van een analyse van patronen, processen en stakeholders
• Een eerste voorstel voor een (ruimtelijk) ontwikkelingsplan, inclusief een participatietraject
• Een uitwerking van de inrichting en aanleg voor een deel van het gebied
• Berekening van de effecten en een economische evaluatie van de voorgestelde maatregelen