ACT award 2021

De Academic Consultancy Training (ACT) Award is een jaarlijkse viering om ACT studententeams onder de aandacht te brengen die op wetenschap gebaseerde waarde voor de samenleving hebben gecreëerd. Zes ACT studententeams zijn dit jaar genomineerd voor de ACT award. Deze zes studententeams zijn geselecteerd uit de 211 ACT projecten die in 2020 zijn uitgevoerd.

Door COVID-19 werd het vak ACT in 2020 volledig online gegeven. Studenten konden elkaar en de opdrachtgever niet in het echt ontmoeten. De zes genomineerde projecten zagen dit echter niet als een beperking, waardoor ze opvielen. De ACT award commissie, bestaande uit Arnold Bregt, Perry den Brok en Liesbeth Luijendijk, waren erg onder de indruk van de genomineerde projecten.

Na een discussie en het delen van indrukken en perspectieven, besloot de ACT award commissie dat de ACT award 2021 naar het project: ‘From Farmland to sustainable Food Forest’ gaat.

Over het project ‘From Farmland to sustainable Food Forest’

Green Heart Eco-Farm is een project in Geffen, Noord-Brabant, met als doel 2,5 ha voormalig landbouwgrond om te vormen tot een duurzaam voedselbos. Het doel van de opdrachtgever is om voedsel te produceren voor de lokale gemeenschap en hen in staat te stellen weer in contact te komen met de natuur, terwijl ze tegelijkertijd de lokale flora en fauna ondersteunen.

Het ACT studententeam gaf advies over de implementatie van de eerste drie lagen van het voedselbos op basis van de lokale abiotische omstandigheden (zoals temperatuur, hoeveelheid licht, etc.) en informatie over verschillende soorten wat ze weergaven in een boek. Verder gaf het ACT studententeam inzichten over de integratie van traditionele heggen, evenals de vorming van een meer ongelijke topografie, om de leefbaarheid van het gebied voor dieren te stimuleren. Ten slotte ontwikkelden ze een poster om het project over te brengen op relevante stakeholders, voornamelijk de lokale gemeenschap.

De ACT award commissie was erg onder de indruk van de creativiteit en innovativiteit van het ACT studententeam. De studenten gebruikten verschillende onderzoeksmethoden. Ze raadpleegden anderen, waar ze zelf zagen dat ze kennis ontbraken of inspiratie nodig hadden. Het project is erg precies en praktisch uitgewerkt. Het is meer dan alleen een advies, de studenten maakten een boek met tientallen inheemse soorten dat op dit moment wordt gebruikt door de opdrachtgever om 4000 bomen te planten. Het gemaakte bodemrapport wordt door de opdrachtgever ook veel gebruikt bij het ontwerpen en bouwen van de boerderij en het bos. En het meest indrukwekkend was dat de opdrachtgever werkelijk veranderingen in de omgeving/bodem rapporteerde na gebruik te hebben gemaakt van het advies van het studententeam.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Hierbij feliciteren we: Irene Chiva Aymerich, Morgane van Dam, Merel Snijders, Raghav Sharma, Pam Hurkens en Salomé Rinzema, de studenten van dit ACT project.

We willen ook Kestrel Maher, de opdrachtgever, Michel Kropman, de coach en Marcel Vijn, als academisch adviseur van dit ACT project bedanken en feliciteren.

Vijf andere genomineerde projecten
De ACT award commissie was ook onder de indruk van de vijf andere genomineerde ACT projecten:

 • PFAS bioremediation: Putting nature to work
  ACT studententeam: Korlah Dorko, Anna Favaro, Fleur de Haas, Yujun Huang, Bas Tulkens, Hongyu Wang en Nienke Zwart.
  Opdrachtgever: Luuk de Vetten (Geofoxx) – Coach: Jenny Kieskamp – Academisch adviseur: Tom Bosma
 • Delta21: A Dive Into the Future of Dutch Nature
  ACT studententeam: Kris van den Berg, Steven Heesterman, Kristina Hrelja, Emma Papasian, Lotte Roosen en Ymke Temmerman Opdrachtgever: H. Lavooij & L. Berke (Delta21) – Coach: Beitske Bouwman – Academic advisor: Jasper Candel
 • Basic Substances as an Alternative Solution for Plant Protection
  ACT studententeam: Andreas Markou, Bas Sijs, Haris Spyridis, Isabel Rigutto, Jacoline en Noortje Heidinga.
  Opdrachtgever: Michel Jansen & Cor Klaver (Woodchem-DeBroers) – Coach: Marjon van Opijnen – Academisch adviseur: Harold Meijer
 • Caffeine free coffee beans through genetic modification
  ACT studententeam: Nils Leibrock, Paul Mooijman, Joris Santegoets, Filemon Yusuf, Esmée Zutt en Xander Zuijdgeest.
  Opdrachtgever: Thomas Imison (Jacobs Douwe Egberts) – Coach: Josette Jacobs – Academisch adviseur: Jan Schaart
 • Valorisation of potato waste streams
  ACT studententeam: Ourania Michalopoulou, Annabel Oosterwijk, Alessia Ore, Hidde Politiek, Junjie Shi en Yudong Zhao
  Opdrachtgever:
  Govert Harmoen (Kiremko) – Coach: Ramona Laurentzen – Academisch adviseur: Paul Struik

Lees hieronder meer over deze projecten:

PFAS bioremediation: Putting nature to work

Per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) vormen een groeiend probleem in Nederland. Deze door de mens gemaakte verbindingen hebben nuttige eigenschappen, ze zijn bijvoorbeeld water-, vet- en vuilafstotend, stabiel bij hoge temperaturen en niet-ontvlambaar. Bij blootstelling aan mensen kunnen deze PFAS-verbindingen echter verschillende gezondheidsproblemen veroorzaken. Vanwege hun aanhoudende eigenschappen is het erg moeilijk om PFAS-verbindingen af te breken. Een recente ontdekking aan de Princeton University maakte duidelijk dat een bacteriesoort genaamd Acidimicrobium sp. A6 meest voorkomende PFAS-verbindingen (PFOS en PFOA), kan afbreken. De belangrijkste onderzoeksvraag van het ACT studententeam tijdens dit project was: ‘Welke stappen moeten worden genomen om Acidimicrobium sp. A6 te gebruiken bij de sanering van PFAS in de bodem?’. Het ACT studententeam gaf advies over de ontwikkeling van bacteriële saneringstechnieken van PFAS-verontreinigingen in bodem en grondwater in Nederland. Bovendien maakten ze een poster van het project.

De ACT award commissie was onder de indruk van de diverse onderzoeksmethoden die door het ACT studententeam werden gebruikt. Ze maakten goed gebruik van zowel literatuur als internationale experts, wat leidde tot nieuwe en goede inzichten. Het ACT studententeam schreef een goed en duidelijk rapport dat verder gaat dan het advies aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft het advies van de studenten direct gebruikt in een intern opgesteld rapport, en het werd onderdeel van een presentatie op een landelijk ‘bodembreed’ evenement waar experts aanwezig waren.  

Delta21: A Dive into the Future of Dutch Nature

Het Delta21-concept is een innovatief plan dat drie uitdagingen aangaat (waterveiligheid, duurzame energieopslag en natuurherstel) die kunnen worden toegepast op delta’s en estuaria over de hele wereld. Dit concept is ook in Nederland toepasbaar, als het zogenoemde Delta21 Haringvlietproject. In dit project wordt nabij de monding van het Haringvliet en de Maasvlakte een Energieopslagmeer aangelegd dat kan worden gebruikt voor de opslag van overtollig water uit de rivieren en de zee en voor duurzame energie. Het ACT studententeam had de taak om Delta21 te adviseren over de mogelijkheden om langs de kust van Voorne en Goeree een duurzaam en aantrekkelijk natuurpark aan te leggen. Het ACT studententeam schreef een advies voor vier pijlers, namelijk 1) Parkreglement en -criteria, 2) Hydrologische en morfologische processen, 3) Ecologie en natuurherstel, en 4) (Nationaal) Parkopzet. Daarnaast ontwierpen ze een digitale flyer.

De ACT award commissie vond dat het Act studententeam met indrukwekkende resultaten kwam. Het Act studententeam schreef een uitgebreid, praktijkgericht advies zonder concessies te doen aan de wetenschappelijke kwaliteit. Het studententeam was multidisciplinair, waarbij ze buitengewoon gebruik maakten van de bestaande kwaliteiten. Het advies heeft een mooie en publieksvriendelijke opzet. De opdrachtgever nam drie belangrijke acties op basis van het advies van het ACT studententeam: Er werd een vervolg ACT project gelanceerd, de belangrijkste resultaten zijn geïntegreerd in het algemene plan van de opdrachtgever en de opdrachtgever zocht contact met een naburig initiatief, waarvan ze eerst niet wisten dat het bestond.

Basic Substances as an Alternative Solution for Plant Protection

Vanwege de mogelijk schadelijke werking van pesticiden zijn er in Nederland strikte regels voor het gebruik van pesticiden die hebben geresulteerd in beperkte producten op de pesticiden markt. De behoefte aan pesticiden groeit echter vanwege de toenemende vraag naar voedsel als gevolg van een groeiende wereldbevolking. Basisstoffen lijken een positief perspectief te hebben in gewasbescherming als een dynamisch instrument van integratieve plaagbestrijding (IPM), met weinig bekende risico’s voor de planten of het milieu. De opdrachtgever, Woodchem-DeBroers, vroeg het ACT studententeam om inzicht en kennis te verschaffen over de mechanismen van basisstoffen in relatie tot hun potentiële gebruik in gewasbescherming. Met de focus op fungiciden werden 10 basisstoffen geselecteerd. Het ACT studententeam ontwikkelde een beslissingstool die het mogelijk maakt om potentiële kandidaten voor basissubstanties te selecteren voor solo- of combinatiegebruik bij gewasbescherming.

De ACT award commissie vond dat het ACT studententeam erin slaagde dieper in de feitelijke vraag van de opdrachtgever te duiken en een manier vond om de opdrachtgever van dienst te zijn door zijn vraag te beantwoorden en tegelijkertijd een hulpmiddel te ontwikkelen die op langere termijn kan worden gebruikt. Het ACT studententeam was transdisciplinair en maximaliseerde dit in hun resultaten door rekening te houden met meerdere relevante aspecten. De beslissingstool wordt door de opdrachtgever gebruikt, evenals de wetenschappelijke informatie.

Caffeine free coffee beans through genetic modification

Cafeïnevrije koffie kan worden gemaakt door middel van een cafeïnevrije proces, hoewel dit leidt tot extra kosten, verminderde winsten en veranderde smaak. De opdrachtgever, Jacobs Douwe Egberts, vroeg het ACT studententeam om de haalbaarheid te onderzoeken van het gebruik van genetische modificatie om cafeïnevrije koffieplanten te produceren en de risico’s en kansen om dit nieuwe ras in de markt te integreren. Om deze twee zaken te onderzoeken, schreef het ACT studententeam een review en een risicoanalyse. Voor de review, onderzoeksvragen waren: ‘Wat is de stand van zaken op het gebied van genetische modificatie van C. arabica en C. cenephora?’ en ‘Hoe kan de biosyntheseroute van cafeïne worden aangepast om cafeïnevrije koffieplanten te produceren?’. Voor de risicoanalyse maakte het ACT studententeam een risico- en kansenanalyse voor Jacobs Douwe Egbert over het introduceren van een gen-bewerkt, cafeïnevrij koffieproduct op de Westerse markt.

De ACT award commissie was onder de indruk van wat het ACT studententeam heeft bereikt. De wetenschappelijke kwaliteit van het literatuuronderzoek was zeer goed, het zou zelfs gepubliceerd kunnen worden. Het ACT studententeam kreeg excellente cijfers, zowel van de opdrachtgever als van de coach: ze vonden de studenten echte consultants en wetenschappers. De opdrachtgever heeft het rapport besproken binnen het bedrijf, wat heeft geresulteerd in verder onderzoek naar dit onderwerp. De academisch adviseur van het project wil het onderzoek gaan publiceren.

Valorisation of potato waste streams

De opdrachtgever, Kiremko, is een Nederlands bedrijf dat totaaloplossingen produceert in het verwerken van aardappelen voor producten als friet en chips. Zij leveren de machines die andere bedrijven gebruiken om verse en diepgevroren aardappelproducten te produceren. Vanuit het perspectief van duurzaamheid en waarde creatie is Kremko erg benieuwd naar de valorisatie van reststromen in de aardappelverwerkende industrie. Met deze informatie willen ze hun klanten adviseren. Kiremko vroeg het ACT studententeam om een beter begrip te geven van de technische en economische haalbaarheid van de valorisatie van aardappelverwerkingsafval en afvalwaterzuivering van de klant. Het ACT studententeam schreef een academisch rapport dat in drie delen was verdeeld: 1) een marktonderzoek, 2) de bio-raffinageprocessen, en 3) een economische analyse.  De economische, regelgevende en technische haalbaarheid van de valorisatie van afvalstromen ter plaatse door middel van bio-raffinageprocessen en afvalwaterzuivering is onderzocht, met als model een middelgrote aardappelverwerkingsfabriek. Daarnaast ontwikkelde het ACT studententeam een poster voor de opdrachtgever waarop de belangrijkste resultaten van het project duidelijk te zien zijn.

Gezien het feit dat het ACT studententeam et bedrijf van de opdrachtgever niet kon bezoeken, vond de ACT award commissie het indrukwekkend hoe grondig en compleet hun advies was, zowel qua processen als qua financiële waarde. Het ACT studententeam betrof zowel bio-procesaspecten, economische aspecten als wetgevende aspecten. De opdrachtgever gaat het rapport intern gebruiken als onderdeel van zijn voortdurende strategie om zijn product en diensten uit te breiden. Bovendien zal de poster in de kantoren komen te hangen.