Global Yield Gap Atlas

De Global Yield Gap Atlas (GYGA) is een lokaal en mondiaal relevant agronomisch platform met database om uw beleid ten aanzien van opbrengst optimalisatie te ondersteunen.

Het vermogen om besluiten te nemen over uw volgende investering in landbouw berust op de kwaliteit van de gegevens die u tot uw beschikking heeft!

Wat is de Global Yield Gap Atlas (GYGA)?

Global Yield Gap Atlas - GYGA biedt lokaal relevante, kwalitatief hoogwaardige gegevens over het opbrengstverschil en -potentieel, water productiviteit, nutriënten behoefte en andere agronomische gegevens zoals weer, bodem en gewasmanagement. GYGA omvat nu tot 13 verschillende gewassen in 70 landen in zes werelddelen, met de mogelijkheid tot uitbreiding.

Via het platform zijn sinds 2011 bijna 25.000 keer gegevens gedownload door private, publieke en non-profit sectoren, met inbegrip van bedrijven voor landbouw inputs (zaden, landbouwchemicaliën, biostimulatoren), consultancy bureaus, fianciële instellingen en NGO’s als input voor strategische besluitvorming en onderzoek naar opbrengstoptimalisatie.

Het voeden van een toenemende wereldbevolking binnen de planetaire grenzen is een van de grote uitdagingen waar de mensheid in de 21ste eeuw voor staat, en ligt aan de basis van meerdere duurzame ontwikkelinsdoelen (Sustainable Development Goals - SDGs). Mondiaal relevante, lokale gegevens over landbouw, grondstoffengebruik en milieuaspecten, zoals door de Atlas beschikbaar gemaakt, zijn crucial bij het gelijktijdig aanpakken van uitdagingen omtrent de beschikbaarheid van voedsel, eindigheid van grondstoffen en impact op de omgeving. Sinds 2019 wordt de GYGA gebruikt om het verkleinen van het opbrengstverschil te meten ten behoeve van SDG2 Zero Hunger bij het netwerk voor duurzame ontwikkeling (Sustainable Development Solutions Network - SDSN).

Een overzicht op wereldschaal van het werkelijke opbrengstverschil voor zonder irrigatie verbouwde maïs met ruimtelijke resolutie op het niveau van klimaatzones (ton/geoogste ha).
Een overzicht op wereldschaal van het werkelijke opbrengstverschil voor zonder irrigatie verbouwde maïs met ruimtelijke resolutie op het niveau van klimaatzones (ton/geoogste ha).

In welk opzicht verschilt GYGA van andere gegevensbronnen?

  1. Hoogwaardige en lokaal relevante gegevens welke volgens een “bottom-up” aanpak op basis van bodem, klimaat en gewassysteem georganiseerd zijn. Lees meer over het GYGA protocol.
  2. Gegevens geselecteerd volgens een stapsgewijze benadering met een voorkeur voor het gebruik van primaire gegevens en de behoefte aan plaatselijke kennis van landbouwpraktijken door samenwerking met vooraanstaande landbouwkundigen in de betrokken landen.
  3. Biedt inzicht in gegevens op verschillende niveaus: a) locatie, b) klimaatzones en c) landelijk niveau. Neem een kijkje bij de GYGA Map Viewer.
  4. 4. GYGA heeft sinds de oprichting bewezen wetenschappelijk betrouwbaar te zijn. De methodes en toepassingen liggen aan de basis van honderden goed-geciteerde publicaties. Lees meer over GYGA publicaties.
Technology Extrapolation Domains (TEDs) is een tool ontwikkeld door het GYGA team waarmee geografische gebieden worden aangegeven op basis van gelijkenissen in klimaat en bodem (beschikbaar voor de Verenigde Staten en Afrika beneden de Sahara).
Technology Extrapolation Domains (TEDs) is een tool ontwikkeld door het GYGA team waarmee geografische gebieden worden aangegeven op basis van gelijkenissen in klimaat en bodem (beschikbaar voor de Verenigde Staten en Afrika beneden de Sahara).

Welke potentiële toepassingen kent GYGA?

  1. Identificeren en selecteren van prioritaire gebieden voor investering, veldproeven of het opschalen van producten.
  2. Impactbeoordeling van investeringen in landbouw middels indicatoren die de vooruitgang monitoren (opbrengstverschil, water productiviteit).
  3. Lokaal relevant voor modelleren van gewassen.
  4. R&D en productontwikkeling.
  5. Basis voor onderzoek naar het verkleinen van het opbrengstverschil en voedselzekerheid, landgebruik en klimaatverandering.

Wilt u de voordelen van GYGA binnen uw organistie ervaren?

Lees meer over de GYGA licenties en het sponsor lidmaatschap.

Onder onze huidige sponsoren en licentiehouders bevinden zich de Bill & Melinda Gates Foundation, Yara, en enkele van ’s werelds toonaangevende bedrijven op het gebied van inputs, biostimulanten, hernieuwbare energie en consultancy.

Minimale stikstofbehoefte voor een beoogde opbrengst van 80% van het opbrengstpotentieel voor geïrrigeerde maïs in Europa (kg N/geoogste ha).  <L CODE="C31">> Lees meer </L>
Minimale stikstofbehoefte voor een beoogde opbrengst van 80% van het opbrengstpotentieel voor geïrrigeerde maïs in Europa (kg N/geoogste ha). > Lees meer