Nieuws

Jochem Evers benoemd tot hoogleraar Crop Physiology

Gepubliceerd op
17 november 2022

De raad van bestuur heeft Jochem Evers benoemd tot hoogleraar en leerstoelhouder Crop Physiology aan de Plant Sciences Group van Wageningen University & Research (WUR). De benoeming geldt per 1 november. Evers is de opvolger van Paul Struik.

Jochem Evers (1977) heeft biologie gestudeerd aan de Universiteit Utrecht (UU). Hij promoveerde aan WUR op het modelmatig analyseren van vertakkingspatronen in tarwe en de ecofysiologische mechanismen die daaraan ten grondslag liggen. Evers ontving verschillende subsidies, waaronder een WUR strategic investment grant op het gebied van ‘digital twins’ van gewassen (hoofdaanvrager) en een miljoenensubsidie binnen het Europese Horizon 2020-programma op het gebied van mengteelten (mede-aanvrager). Hij publiceerde in een groot aantal gerenommeerde wetenschappelijke tijdschriften zoals New Phytologist, Trends in Plant Science en Plant, Cell and Environment.

Digitale planten

Sinds 2011 werkt Evers binnen het onderzoeksveld Computational Crop Ecophysiology. Daarbij zet hij digitale planten in om te testen hoe plantinteracties zorgen voor een bepaalde gewasprestatie, en hoe dit kan worden beïnvloed, onder meer door verandering van het gewasbeheer of wijziging van het ruimtelijke patroon waarin de planten groeien.

Evers: ‘Ik wil hiermee bijdragen aan de ontwikkeling van beter functionerende gewassen die efficiënt gebruik maken van hulpbronnen.’ Hij paste deze benadering al toe in akker- en tuinbouwgewassen, variërend van monocultuur en gemengde systemen met granen en peulvruchten, tot tropische meerjarige boomgewassen, tot sterk beheerde kassystemen.

Van fysiologisch proces naar gewas

Binnen de leerstoel Crop Physiology richt Evers zich, zowel binnen het onderwijs als onderzoek, op het vertalen van gedetailleerde fysiologische processen naar prestaties van gewassen. Hij analyseert daarbij de functie van fysiologische eigenschappen van planten en schaalt deze op naar gewasniveau. Daarbij houdt Evers rekening met omgevingsfactoren en gewasbeheer, en met de interactie tussen de planten in het gewas. Hierbij neemt hij, door middel van moderne meetmethoden en simulatiemodellen, zowel eigenschappen van de scheut, met name gerelateerd aan fotosynthese, als eigenschappen van het wortelstelsel mee.

Evers: ‘De kennis op het gebied van fysiologische processen in planten wordt steeds groter en gedetailleerder. De Crop Physiology-groep heeft de kennis en de gereedschappen in huis om processen te vertalen naar wat dit betekent op het niveau van het gewas, in relatie tot klimaatomstandigheden en stressfactoren als droogte.’

Gemengde gewassystemen

Evers zal binnen de Crop Physiology ook kijken naar gemengde gewassystemen. Evers: ‘In de zoektocht naar mogelijkheden om efficiënter om te gaan met hulpbronnen voor gewasgroei zijn mengteelten een veelbelovende richting. Hierbij focust onderzoek zich op dit moment nog slechts spaarzaam op de fysiologische eigenschappen van planten die met name in mengteelten tot uiting komen en zorgen voor hoge prestaties en efficiëntie. Ik denk dat daar nog veel mogelijk is en wil daar de komende jaren een slag in slaan.’