Nieuws

Seminar Data-Driven Biodiversity

De mogelijkheden van Data Science en Artificial Intelligence lijken eindeloos. Ons onderwijs en onderzoek zijn hiermee op allerlei manieren verweven. Zo gebruiken we diverse technieken en methoden voor het vinden van oplossingsrichtingen voor bijvoorbeeld biodiversiteitverlies, transitie in de landbouw en voor de grote (klimaat)vragen van deze tijd. Wil jij bijgepraat worden over de nieuwste snufjes op het gebied van verzamelen, combineren analyseren en modelleren van data? Zien hoe de laatste innovaties je helpen om scenario’s te visualiseren en het terreinbeheer te verbeteren? En daarbij antwoord krijgen op prangende vragen uit jouw praktijk van beleidsontwikkeling of natuur- of waterbeheer? We nodigen je van harte uit voor ons seminar Data-Driven Biodiversity.

Organisator Wageningen Academy

Dit seminar wordt opnieuw ingepland in 2023.
Je kunt alvast je interesse tonen.


Let op: de voertaal tijdens het seminar is Engels, het gebruik van jargon zal worden vermeden. Discussies en casussen kunnen afhankelijk van de betrokken expert in het Nederlands behandeld worden.

Waarom deelnemen aan dit seminar?

Herstel, monitoring en beheer van biodiversiteit: ontwikkelingen op het gebied van Data Science en Artificial Intelligence openen geheel nieuwe mogelijkheden.

Modelleren en combineren van datasets maken trends en ontwikkelingen inzichtelijker. Op basis hiervan kunnen effecten van (toekomstig) beheer beter ingeschat worden. Na afloop van dit seminar ben je geïnformeerd over Data Science en Artifical Intelligence in relatie tot:

  • Beheer van bodem- en waterbeheer, en beheer van flora en fauna.
  • Gebruik in rapportages en onderbouwen van adviezen.
  • Verminderen van de hoeveelheid bestrijdingsmiddelen en/of meststoffen.
  • De mogelijkheden voor toepassing bij beleidsontwikkeling.
  • Hoe de WUR dit toepast bij onderzoek en welke expertise wij bieden.
  • De rol en kansen van citizen-science.

Met de opgedane inzichten kun je beter inschatten welke kansen er liggen voor toepassing in je dagelijkse werkzaamheden. Daarbij biedt het 2de online deel van dit programma je opmaat geleverde feedback op je eigen ingebrachte casus.

Is dit seminar voor jou?

Dit seminar is bedoeld voor professionals die kennis willen nemen van de mogelijkheden die het gebruik van Data Science en Artificial Intelligence biedt. Niet alleen specialisten maar ook voor hen die een verbindende rol hebben tussen de praktijk en de data specialisten. De voorbeelden uit praktijk en onderzoek sluiten aan op de thema’s natuur, landbouw en water. Daarmee verwelkomen we een brede groep professionals, werkzaam voor adviesbureaus, waterschappen, provincie, ministeries, gemeenten, ondernemers, agrarische sector en non-profit organisaties.

Programma & onderwerpen


Dag 1 | 14 november | 9.00- 17.00 | Inclusief koffie/thee, lunch & borrel
Locatie: Wageningen Campus, Omnia gebouw

Diverse experts, zoals vermeld hieronder delen deze dag hun kennis. Tijdens de dag is er tijd voor vragen en netwerken, in specifiek tijdens de lunch en afsluitende netwerkborrel. De lezingen zijn in het Engels.

Programma
Spreker Titel lezing
Dr. Lawrence Jones Walters Setting the scene: the importance of Biodiversity, what is needed?
Dr. Arun Pratihast Biodiversity monitoring – citizen science opportunities
Dr. Ir. Sander Mucher Biodiversity monitoring using remote sensing
Prof. dr. Ricardo da Silva Torres On the integration and visualization of biodiversity data
Dr. Gert Kootstra Towards sustainable farming: the opportunities and challenges of deep learning
Dr. Ir. Frits van Evert Towards modelling the impact of agriculture on biodiversity
Dr. Lucas Grus Discussion


Dag 2 | 16 december
| 9.00-12.00
Locatie: Online

Je gaat met experts en deelnemers in groepjes in gesprek over diverse casussen om aan de hand daarvan kennis en inspiratie op te doen. Na afloop heb je sowieso een aantal concrete tips gekregen van de betrokken WUR experts.
De voertaal zal Nederlands zijn.

Programma
Start Terugblik, Introductie & overzicht ingediende casussen
Break-out sessie 1 Parallele sessies waarin casussen besproken worden met deelnemers en expert
Break-out sessie 2 Parallele sessies waarin casussen besproken worden met deelnemers en expert
Afronding Vragen & discussie

Ontmoet de sprekers

dr. LM (Lawrence) Jones-Walters PhD MSc
AK (Arun) Pratihast PhD
prof.dr. R (Ricardo) da Silva Torres
dr. GW (Gert) Kootstra
dr.ir. FK (Frits) van Evert
dr.ir. L (Lukasz) Grus

Blijf geïnformeerd

Dit seminar wordt opnieuw ingepland in 2023. Je kunt alvast interesse tonen. Vragen? Neem contact op met Wageningen Academy.