Nieuws

WDCC: aanjager van data science op de campus

Gepubliceerd op
4 mei 2022

Data science is hot, maar wat kun je er als beoefenaar, onderzoeker of docent nu precies mee? Een goede eerste stap: ga eens praten met het Wageningen Data Competence Center. Hun missie: data science en het gebruik van artificial intelligence overal op Wageningen Campus naar een hoog niveau tillen.

Intelligente systemen die realtime data gebruiken zodat boeren exact te weten komen welke gewassen zij wanneer moeten irrigeren. Slimme sensoren die de kwaliteit van voedsel meten. Of beter toepasbare onderzoeksdata krijgen door deze te standaardiseren. Het zijn drie willekeurige voorbeelden uit een lange lijst aan toepassingen die het belang van data science en artificial intelligence (AI) voor het Wageningse kennisdomein illustreren. Op Wageningen Campus is het WDCC de aanjager voor alles wat hiermee te maken heeft. Zo stimuleert dit compacte, multidisciplinaire team de toepassing ervan in onderzoek en onderwijs en draagt het eraan bij dat onderzoeksresultaten maximaal effect hebben. Verder smeedt het WDCC allianties tussen partijen op en buiten Wageningen Campus en zorgt het ervoor dat het datamanagement en de data-infrastructuur op de campus op orde zijn.

Hele campus bestrijken

Ricardo da Silva Torres is een van de drie hoogleraren die aan het WDCC verbonden zijn. Hun rol is net even anders dan die van andere Wageningse hoogleraren, legt hij uit: “Meestal is een hoogleraar verbonden aan één leerstoelgroep. Wij behoren niet tot één groep, maar willen de hele campus bestrijken. Zo ben ik momenteel verbonden aan de leerstoelgroep Farm Technology, maar ontwikkel ik ook activiteiten rond data science en AI met andere leerstoel- en onderzoeksgroepen.” Volgens de hoogleraar liggen er ongekende mogelijkheden om data science te integreren het Wageningse kennisdomeinen. “Wij willen de toepassing daarvan in alle domeinen naar een hoger niveau tillen, zodat wetenschappers dit kunnen gebruiken voor nieuwe vindingen. Maar we werken ook de andere kant op: we zien dat experts allerlei vragen hebben die met data science en AI veel sneller en beter te beantwoorden zijn. Zo kun je met machine learning de voorspellende waarde van wetenschappelijke modellen enorm verbeteren. Dit geldt bijvoorbeeld voor dynamische systemen als bossen die door klimaatverandering veranderen in savannes.” Ook in het onderwijs rukt data science op, merkt de hoogleraar op. Zo start na de zomer een masteropleiding Data Science for Food & Health en zijn er opleidingen voor professionals. Een voorbeeld is de opleiding AI en biodiversiteit, die na de zomer van start gaat.

Brug tussen twee werelden

De kracht van Wageningse data science ligt in de combinatie met de specifieke kennis rond de verschillende domeinen, benadrukt Yannick van Gelder, coördinator Value Creation van het WDCC: “Wij willen een brug slaan tussen beide werelden. Ik merk dat data science steeds beter geïntegreerd wordt in wetenschappelijk onderzoek. Niet alleen als onderdeel van het onderzoek zelf, maar ook doordat de toepassing van data en AI tot nieuwe onderzoeksvragen leidt. ”Data science gaat de relatie tussen wetenschap en samenleving ingrijpend veranderen, voorspelt Van Gelder: “In plaats van dat je als burger bijvoorbeeld een artikel leest met de belangrijkste bevindingen van onderzoek, hebben zij in de toekomst toegang tot een interactief dashboard of een applicatie waarop zij data voor hun gepersonaliseerde informatiebehoefte kunnen gebruiken. Daarnaast maakt data science het veel makkelijker om toepasbare kennis van onderzoek naar organisaties te brengen en om onderzoeksresultaten aan te passen op basis van real-time data.”

Van grote onderzoeksinstelling tot kleine startup: iedere campusbewoner heeft baat bij data science en AI, vindt hij. “Waarmee je ook bezig bent, we gaan graag met je in gesprek over hoe data voor jouw organisatie kunnen werken. Klop gerust op onze deur; we zitten in Forum, achter de bibliotheek. Digitaal kun je aankloppen op data@wur.nl.”