Coaching en advies iLAB Wageningen

Na een intakegesprek met iLAB Biobased Products Wageningen worden (potentiële) starters met een focus op biobased concepten begeleid bij het aanvragen van een lening, het gebruiken van financiering, faciliteiten, octrooien of bij de bemiddeling van coaches en experts.

Wageningen University & Research werkt samen met StartLife, een organisatie die jonge ondernemingen ondersteunt bij het hele proces van bewustwording en het ontwikkelen van ondernemerscompetenties tot en met individuele coaching trajecten, markt/business ontwikkeling, bedrijfsvoering en het vinden van financiële ondersteuning.

Coaching en advisering

Starters kunnen uit het netwerk van iLAB Biobased Products Wageningen een eigen coach kiezen. De coach kan de ontwikkeling van een businessplan ondersteunen maar kan ook meehelpen om richting en focus te geven aan de business case. Na een intakegesprek met iLAB begeleidt StartLife (potentiële) starters bij het aanvragen van startkapitaal, het gebruiken van faciliteiten, octrooien of bij de bemiddeling van coaches en experts

Financiering

iLAB Biobased Products Wageningen biedt via StartLife bemiddeling en leningen (met een maximum van €200.000 voor ontwikkeling businessplan en technologische haalbaarheidsstudies), risicodragende participaties (deelname in aandelenkapitaal) en kredietverstrekking vanuit lopende Gelderse innovatiefondsen.

De Provincie Gelderland heeft verschillende subsidieregelingen voor het MKB, bijvoorbeeld kennisvouchers voor het financieren van onderzoek of een bijdrage als meerdere bedrijven in de EMT-sector samen een innovatieve business case ontwikkelen. Daarnaast verleent de Provincie leningen voor het door ontwikkelen van een concept tot een business case. Revolverende middelen kunnen beschikbaar worden gesteld voor product- of procesontwikkeling met een uitgewerkte business case.

Naast informatie over provinciale mogelijkheden zal iLAB Wageningen informatie bieden over lopende innovatie tenders op (inter)nationaal niveau en ondersteuning voor het aanvragen van subsidies.

Bedrijfsvoering

iLAB Wageningen biedt advisering en bemiddeling in:

  • Ontwikkeling business plan/-case in interactieve sessies, gebaseerd op de lean start-up methode en business model canvas sessies verzorgt in het competence center;
  • Intellectueel eigendom: Er kan gebruik worden gemaakt van de IP desk van Wageningen UR en de netwerkpartners tegen vaste tarieven en tarieven met korting bij partners uit het netwerk.
  • Juridische zaken: Er kan gebruik worden gemaakt van een juridisch adviseur die bekend is met R&D kwesties en de netwerkpartners van StartLife,  tegen vaste tarieven en tarieven met korting bij partners uit het netwerk.
  • Administratie: dit is de verantwoordelijkheid van het (start-up) bedrijf zelf. Administratieve ondersteuning is mogelijk tegen vaste tarieven en tarieven met korting bij partners uit het netwerk.
  • Human resources: via Wageningen UR Food & Biobased Research  is inhuur van extra capaciteit voor onderzoeks- en analysewerkbespreekbaar. HRM beleid van het (start-up) bedrijf  ondersteuning is mogelijk, tegen vaste tarieven en tarieven met korting bij partners uit het netwerk.
  • Public Relations: via het Shared Service Center Communicatie is advies, expertise  en productiecapaciteit in te huren voor PR. Ondersteuning is mogelijk, tegen vaste tarieven en tarieven met korting bij partners uit het netwerk.

Community of practice en toegang tot netwerken

iLAB Biobased Products Wageningen ontwikkelt met haar partners een gemeenschappelijk netwerk waarin betrokken kenniswerkers lessons learned en best practices uitwisselen, activiteiten in de regio combineren en initiatieven en netwerken aan elkaar verbinden.

Wageningen UR Food & Biobased Research, met name de business unit Biobased Products, beschikt over een (internationaal) netwerk van innovatieve grote, middelgrote en kleinere bedrijven die actief zijn in de ontwikkeling van de biobased economy en chemie, en die op de relevante markten opereren in de agri, chemie, kunstoffenverwerking en energie.

Studenten als stagiair

Starters die gefaciliteerd worden in het iLAB Wageningen kunnen via StartLife toegang krijgen tot het Center of Entrepeneurship van Wageningen UR, dé desk voor studenten die een stageplaats zoeken.