faciliteiten groene leefomgeving

Faciliteiten groene leefomgeving-onderzoek

Wageningen University & Research beschikt over geavanceerde faciliteiten voor uiteenlopend omgevingonderzoek, zoals bijvoorbeeld onderzoek naar dierecologie, landschapsontwikkeling en water- en sedimentdynamiek.