Project

De waarde van ecosysteemdiensten in de Lutkemeerpolder

De Lutkemeerpolder in onderdeel van de scheggenstructuur van de stad Amsterdam. Deze structuur zorgt ervoor dat elke Amsterdammer binnen 10 minuten fietsen in het groen kan zijn. De groenscheggen leveren belangrijkere diensten zoals schone lucht en leefgebieden voor flora en fauna. Vaak worden deze diensten als vanzelfsprekend beschouwd waardoor het economische belang ervan wordt onderschat.

In het Amsterdam Scheggen manifest wordt gesteld dat de waarden van de groenscheggen voor de toekomst waarschijnlijk groter zijn dan gedacht. De scheggen kunnen bijvoorbeeld een belangrijke rol spelen in de huidige klimaat- en energieopgave. Het is daarom van belang de ecosysteemdiensten goed op waarde te schatten.

De Lutkemeerpolder

Op verzoek van het burgerinitiatief ‘Behoud de Lutkemeerpolder’ is door de Wetenschapswinkel van Wageningen University & Research onderzoek gedaan naar de belangrijkste natuurlijke hulpbronnen van de Lutkemeerpolder (rapport 1 - Discovering the values of the Lutkemeerpolder). Middels het TEEB (The Economics of Ecosystems & Biodiversity) framework is waar mogelijk een schatting gemaakt van de waarde van de ecosysteemdiensten (rapport 2 - Valuing Nature, valuing ecosystem services of the lutkemeerpolder).

Naar schatting ligt de waarde van de ecosysteemdiensten in de Lutkmeerpolder tussen 1,5 en 8,6 miljoen euro per jaar. Met als potentie om deze waarde in de toekomst te verhogen.

Gegeven de grootstedelijk uitdagingen zoals de klimaatopgave wordt aanbevolen om deze ecosysteemdiensten zo duurzaam mogelijk te benutten en mee te nemen in de ontwikkeling van dit gebied.

Onderzoeksvragen

Voor dit project hebben Wageningse wetenschappers en studenten samen gezocht naar antwoorden op de volgende vragen:

  • Wat zijn de belangrijkste ecosysteemdiensten van de Lutkemeerpolder?
  • Van welke ecosysteemdiensten kun je de monetaire waarde berekenen?
  • Hoe groot is de monetaire waarde van de ecosysteemdiensten?
  • Hoe worden deze ecosysteemdiensten benut en beïnvloed in verschillende toekomstscenario?