Project

Meer biodiversiteit in Zonnepark Revelhorst

In oktober 2020 werd het Zonnepark Revelhorst gelegen tussen de Boggelder Enk en de Lansinkweg in Zutphen geopend. Dit 6 ha park, omheind met sterk hekwerk, ligt op een oud maisveld met kleiige ondergrond. Daarop staan ruim 20.000 zonnepanelen, met een totale capaciteit van 8,2 MW. Wethouder Harry Metser opende in 2020 het park en noemde de manier waarop Zutphen Energie werkt ‘een voorbeeld voor Nederland.’ Want Zutphenaren hoefden niet zelf te investeren in de dure zonnepanelen. Dankzij een lening van de gemeente Zutphen kon Zutphen Energie de zonnepanelen zelf aanschaffen. Daarnaast krijgen de deelnemers ook 5 cent korting per kilowattuur. Bij een gemiddeld verbruik van 2400 kilowattuur kan die korting oplopen tot 120 euro per jaar. Met deze aantrekkelijke prijs-kostenverhouding hoopt de energiecoöperatie mensen met een kleine beurs te helpen. Zutphen telt 1400 huishoudens die leven van een bijstandsuitkering. 500 huishoudens krijgen nu elektriciteit uit dit zonnepark.

Zoals overal in Nederland rijst de vraag wat een dergelijk park voor effect heeft op de biodiversiteit op deze locatie en wellicht daarbuiten. Daarop is niet direct een antwoord te geven. Zutphen Energie is geïnteresseerd om middels een gedegen monitoring daarop antwoord te geven. En monitoring is niet mogelijk wanneer er geen goed overzicht is van de beginsituatie. Vandaar de behoefte aan een nulmeting van de biodiversiteit ter plekke. Zutphen Energie is de lokale Energie Coöperatie die zich in Zutphen inzet voor de Energietransitie in de breedste zin van het woord. Als burgerinitiatief kent Zutphen Energie een brede achterban en via deze weg is contact gelegd met de Wetenschapswinkel van de WUR. Het verzoek was om door middel van een project van de wetenschapswinkel de vragen die er liggen rondom inventarisatie, monitoring en beheren van de biodiversiteit in het zonnepark te beantwoorden.

Onderzoeksresultaten

Uit het onderzoek dat is gedaan door studenten en onderzoekers blijkt dat o.a. dat de bodem waarop de zonnepanelen staan is verrijkt met stikstof en fosfaat. Voor landbouw is dat geen probleem maar voor de ontwikkeling van meer biodiversiteit is dat niet wenselijk. Het voedingsstoffen gehalte naar beneden brengen is van belang. Eigenlijk een prima uitgangspunt voor het vergroten van de soortenrijkdom op het zonnepark. Met verschralend maaibeheer en het in kleine hoeveelheden zaaien van lokaal gewonnen zaad kan je al een verschil maken.

Er is een beheerplan ontwikkeld waarbij rekening wordt gehouden met het verarmen van de bodem.

Belangrijk is nu om de monitoring goed te regelen en de inzichten die daaruit voortkomen te delen met de betrokkenen bij dit project zodat er beheermaatregelen indien nodig kunnen worden aangepast.

Als resultaat van het onderzoek is de samenwerking tussen Zutphen Energie, het IVN en de Vogelwerkgroep Zutphen verbeterd en geïntensiveerd.