Project

Natuurlijk kapitaal in projectontwikkeling

Buurtbewoners van Enka zagen tot hun grote verdriet hoe twee monumentale eikenbomen werden omgekapt om plaats te maken voor nieuwe huizen. Dat moest toch anders kunnen in de toekomst en hoe dan?

Met die vraag klopte “Platform Eiken op Enka” aan bij WUR Wetenschapswinkel.

Onderzoeksvragen

  • Wat zou er moeten veranderen in de werkwijze van projectontwikkeling van nieuwbouwlocaties zodat het natuurlijk kapitaal in de uitgangssituatie wordt opgenomen in het plan?
  • Welke waarde heeft dit voor de bewoners, voor het milieu en ook voor de projectontwikkelaar zelf?
  • Wat is eigenlijk de waarde van monumentale bomen?

Veel van de buurtbewoners "voelen" dat oude bomen van grote waarde zijn in een nieuwbouwwijk, maar kunnen aan dat gevoel geen goede onderbouwing geven. Ze vragen zich af hoe de waarde van de natuur in een nieuwbouwlocatie zichtbaar gemaakt kan worden, op een zodanige wijze dat het duidelijk is dat ze een plaats krijgen in een plan tot ieders voordeel.

Conclusies en uitkomst

Het project heeft alle mogelijkheden en voordelen van natuur in de woonomgeving in beeld gebracht, waarbij is uitgegaan van natuur die er is voordat er huizen gebouwd worden. Voor alle betrokken actoren is aangegeven wat ze hier in de verschillende fasen van projectontwikkeling aan kunnen bijdragen. Het platform heeft op basis van deze informatie een pleidooi geschreven voor meer behoud van natuur in projectontwikkeling. Deze is gestuurd aan de Wethouder RO van de gemeente Ede.