Impact in de praktijk

Onderzoeksresultaten bieden vaak mooie perspectieven. De toepassing hiervan in de praktijk door bedrijven, burgers of overheden vraagt vaak nog extra tijd en investeringen. Dankzij de samenwerking met onze partners hierin, zijn er al veel zichtbare effecten bereikt. We zijn hier trots op en delen deze verhalen graag met u.