Gezonde voeding, gezond leven

 • Hoe verbinden we toegepast en fundamenteel onderzoek?

  Soms lijkt het alsof de wetenschap in twee kampen is verdeeld, ook in Wageningen. Aan de ene kant staat toegepast onderzoek, aan de andere kant fundamenteel onderzoek.

  Lees meer

 • Rem op Q-koorts en Lyme

  Bij infectieziekten als Q-koorts en de ziekte van Lyme zijn dieren de bron van besmetting. Uitbraken zijn niet uit te sluiten, maar omvang en effect kunnen wel worden ingeperkt.

  Lees meer

 • Minder antibioticaresistentie in veehouderij

  Bacteriën die ongevoelig zijn voor antibiotica vormen een bedreiging voor de volksgezondheid. WUR onderzoekt de relatie tussen antibiotica en resistente bacteriën in de veehouderij.

  Lees meer

 • Lekker eten met minder suiker

  Voedingsmiddelen gezonder maken en tóch lekker houden is niet altijd eenvoudig. Voor een gezonde maatschappij wordt er samen gewerkt aan producten met een gezondere samenstelling.

  Lees meer

 • Hoger welzijn voor varkens

  Een sociaal, comfortabel, energiek leven zorgt dat varkens elkaar minder bijten. Wageningen University & Research draagt met haar expertise bij aan diervriendelijke stallen en andere concepten die varkenswelzijn verhogen.

  Lees meer

 • Beter voor de dieren, beter voor het milieu

  Consumenten hechten steeds meer waarde aan milieu en dierenwelzijn bij het houden van dieren. Maar wat wordt hier precies mee bedoeld? Experts van Wageningen University & Research doen er onderzoek naar en vertalen de kennis die ze opdoen naar innovatieve concepten voor stallen en diervoeders. Dankzij hun werk heeft de veehouderijsector inmiddels al heel wat stappen gezet op de weg naar duurzaamheid.

  Lees meer

 • Duurzaamheidscriteria in handelsverdragen

  Voedselzekerheid valt of staat met heldere afspraken over verduurzaming van de voedselproductie. Experts van Wageningen University & Research (WUR) onderzoeken hoe deze een plek kunnen krijgen in internationale handelsverdragen.

  Lees meer

 • Een alternatief voor testen op muizen

  De Nederlandse overheid wil in 2025 voorloper zijn op het gebied van proefdiervrije innovaties. Voor onderzoek naar voedselveiligheid ontwikkelen wetenschappers van Wageningen University & Research verschillende alternatieven voor dierproeven.

  Lees meer

 • Voedingsadvies op maat dankzij digitale dubbelganger

  Met een digitale dubbelganger voorspellen wetenschappers in Wageningen hoe mensen op maaltijden reageren. Niet iedereen doet dit bij vet- of suikerrijke voeding namelijk op eenzelfde manier. Het uiteindelijke doel: een digitaal gegenereerd voedingsadvies op maat.

  Lees meer

 • Met een klik weten of het cocaïne is

  Met een simpele klik bepalen of een straatmonster cocaïne bevat. Dat kan een NIR-scannerapplicatie die Wageningse wetenschappers samen met overheidsinstellingen en andere onderzoekers ontwikkelden.

  Lees meer