Klimaat

Met de aanplant van bossen langs snelwegen en tankstations wil Rijkswaterstaat bijdragen aan de klimaatdoelen. In een pilot onderzoekt Wageningen Universiteit & Research (WUR) hoe dat het beste kan worden aangepakt.

Bossen in de berm

De komende twintig jaar honderdduizend hectare bos aanplanten langs snelwegen of rondom tankstations, met het doel extra CO2 te besparen.

Lees meer

shutterstock_1523657147.jpg

Dankzij groen een leefbare stad

Meer groen maakt steden gezonder, veiliger en het draagt bij aan de biodiversiteit. Met onderzoek, nieuwe technieken zoals een fietsmeting en een app draagt Wageningen University & Research bij aan een groenere leefomgeving.

Lees meer

Oesterrif-beeld-levende-waterwerken.jpg

Levende waterwerken bouwen met de natuur

In Nederland maar ook in Bangladesh en Midden-Java bouwen wetenschappers van Wageningen University & Research mee aan natuurlijke manieren om met water om te gaan. Waterwerken zien niet langer grijs van beton maar groen van de mangrovebomen.

Lees meer

shutterstock_1597662355.jpg

Wereldwijd water besparen in kassen

Op diverse plekken in de wereld wordt gebruik gemaakt van Wageningse tuinbouwexpertise om op een duurzame manier meer voedsel te produceren. Kastechnologie aanpassen aan de lokale omstandigheden zorgt voor een hogere productie met minder waterverbruik.

Lees meer