Regionale hubs van WUR

WUR heeft diverse onderzoeklocaties in de regio. Rond deze locaties ontstaat een ecosysteem met andere partners, die samen werken aan regionale innovatie. Op deze locaties wordt nauw samengewerkt met ondernemers, economic boards, ontwikkelingsmaatschappijen en provincies. De locaties staan open voor bijeenkomsten en excursies.