Wageningen Digital Innovation Hub voor Agri-Food

Wageningen University & Research is jouw one-stop-shop voor alles wat met agrifood te maken heeft. Als Digital Innovation Hub combineren we ons netwerk van partners en diensten om jouw idee tot een succes te maken. Ondernemers, startups en bedrijven die op zoek zijn naar diensten op het gebied van landbouw, voeding, visserij, onderwijs en milieu, kunnen op deze site alle partners vinden die verbonden zijn met onze hub.

DIH-diensten

Diensten voor zakelijke innovatie

Waardegevoelig ontwerp

Dienstverlener: ELSA-lab, Wageningen Economic Research

We verkennen ethische en maatschappelijke waarden van potentiële eindgebruikers van nieuwe technologie tijdens de ontwikkeling ervan. Op basis hiervan analyseren we mogelijkheden om aan deze waarden aandacht te besteden bij de verdere ontwikkeling of vormgeving van de technologie, of bij de ontwikkeling van een implementatietraject.

Gegevensvisualisatie en innovatieve ervaringen

Dienstverlener: WANDER-LAB

WANDER-LAB stelt mensen in staat gebruik te maken van geavanceerde technologieën om uitstekende interactieve datavisualisatie-ervaringen te leveren. Ze doen dit door datagestuurde, op maat gemaakte oplossingen te ontwikkelen via een integrale benadering van sociaal-ecologische uitdagingen. De expertise van WANDER-LAB en het delen van kennis over ruimtelijke wetenschap maakt multidisciplinaire samenwerking mogelijk.

Incubator / Accelerator ondersteuning

Dienstverlener: StartLife

Mondiale uitdagingen op het gebied van voedselvoorziening vragen om een ​​radicale aanpak van innovatie in de agri- en foodsector. StartLife gelooft dat startups de drijvende kracht zijn achter de innovaties die nodig zijn om in de toekomst aan de wereldwijde vraag naar voedsel te voldoen. StartLife werkt al meer dan tien jaar met startups en heeft meer dan 400 startups ondersteund die technologische innovaties ontwikkelen op het gebied van Foodtech en Agtech.

Pitch Your Robot

Dienstverlener: Agro Food Robotics

Door experimenten aan te trekken via open calls kan Agro Food Robotics een matchmaking event aanbieden om verschillende initiatieven te verbinden met publieke en private investeerders. Kmo's die al een robotoplossing ontwikkelen, hebben de mogelijkheid om hun robot te pitchen in een (online) evenement en financiering te werven om hun werk voort te zetten.

Ecosysteemopbouw en -verspreiding

agROBOfood Verspreidingspakket Plus

Dienstverlener: Agro Food Robotics

Ontwikkelt jouw bedrijf robottoepassingen voor het agri-food domein? Ben je op zoek naar manieren om je nieuwe toepassing te presenteren aan potentiële klanten of aan co-partners voor verdere ontwikkeling? Vraag je agROBOfood DIH om jouw "succesverhaal" of "nieuw idee" in de spotlights te zetten!

Technische ontwikkelingsdiensten

Agro Data Cube

Dienstverlener: Wageningen Data Competence Centre & Wageningen Environmental Research

AgroDataCube biedt een grote verzameling van zowel open data als afgeleide data voor gebruik in agri-food toepassingen. Het wil een gemeenschappelijk referentiepunt worden voor datarijke toepassingen in de landbouw, met een focus op landbouwproductie en de milieuprestaties ervan.

Training en onderwijs

Vaardigheden en onderwijs / MOOC's

Dienstverlener: Wageningen Data Competence Center

Verschillende organisaties bieden een verscheidenheid aan educatief materiaal met betrekking tot Data Science aan. Naast online cursussen zoals MOOC's is het ook mogelijk om je in te schrijven voor cursussen van Wageningen University & Research en (partner)instellingen.

DIH-uitgelichte services

Waardeontwerp op melkveebedrijven

Bij het ontwerpen van robotica-toepassingen in de melkveehouderij volgens de Value Sensitive Design-methode wordt geprobeerd rekening te houden met aspecten die stakeholders daarbij belangrijk vinden. Dit noemen we values (waarden). Het doel van deze methode is om te voorkomen dat values over het hoofd worden gezien die voorkomen dat applicaties worden uitgevoerd. Door middel van systematisch geanalyseerde interviews zijn de values die voor de melkveehouderij een rol spelen in kaart gebracht. Deze values zijn beschreven in een brochure die gebruikt kan worden in ontwerpprocessen.

Pitch je robot

agROBOfood heeft als doel een ecosysteem te bouwen dat de implementatie van robotica in de agri-foodsector zal helpen. Betere toegang tot financiering voor robotinitiatieven is de toekomst. agROBOfood trekt experimenten aan via open calls en kan een matchmaking event aanbieden om verschillende initiatieven te verbinden met publieke en private investeerders! Kmo's die al een robotoplossing ontwikkelen, hebben de mogelijkheid om hun robot te pitchen in een (online) evenement en financiering te verwerven om hun werk voort te zetten. agROBOfood organiseerde in 2021 de 1e editie van "Pitch Your Robot, Find Your Investor", waarbij 25 start-ups werden verbonden met 50 investeerders.

CROVER

De robot van CROVER navigeert door korrelige massa's voor de bewaking van graankorrels in opslag. Het CROVER-team had begeleiding nodig bij het bouwen van innovatieve bedrijfsmodellen voor de robot en de bijbehorende software. Wageningen Economic Research hielp CROVER een multi-stakeholder, duurzaamheidsgedreven businessmodel te realiseren dat past bij de uitdagende eisen van de agri-food-sector. In co-creatiesessies hebben WEcR en CROVER kennis en tools ontwikkeld die een brug slaan tussen theorie en praktijk.

DIH-netwerk

Wageningen Data Competence Center

Het Wageningen Data Competence Centre (WDCC) is opgericht om de ontwikkelingen op het gebied van (big) data en data science van Wageningen University & Research te ondersteunen. WDCC brengt onderwijs, onderzoek, waardecreatie, infrastructuur en datamanagement samen. WDCC faciliteert ontwikkelingen op deze terreinen en fungeert als intern en extern aanspreekpunt. WDCC heeft als doel de bestaande organisatie van onderwijs en onderzoek te integreren en te versterken.

Education for Professionals

Education for Professionals ontwikkelt programma's en organiseert (online) cursussen met open inschrijving voor professionals uit het bedrijfsleven en de overheid. De cursussen bieden de nieuwste theorie, inzichten en praktische kennis over een specifiek onderwerp binnen de expertisegebieden van Wageningen University & Research: vee, voedsel, zee, plant en milieu. Op aanvraag is ook maatwerk mogelijk, van korte cursussen tot meerjarige programma's specifiek voor uw bedrijf.

Foodvalley

Sinds 2004 ontwikkelt en versterkt Foodvalley een internationaal ecosysteem van bedrijven en organisaties die samenwerken om de transitie naar een duurzaam voedselsysteem te realiseren. We werken nauw samen met het bedrijfsleven, het MKB en overheden op elk niveau en met gerenommeerde onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Door beschikbare expertise toe te passen, genereren we innovaties die het verschil maken, bijvoorbeeld door faciliteiten en apparatuur te delen. Relevante partijen in binnen- en buitenland zijn van harte welkom om deel te nemen.

Wageningen University & Research

Wageningen University & Research (WUR) bestaat uit Wageningen University en Wageningen Research. De onderzoeksinstituten van WUR doen toegepast en praktijkonderzoek in opdracht van overheid, bedrijfsleven en non-profitorganisaties. Onderzoek wordt vaak uitgevoerd in samenwerking met meerdere onderzoeksinstituten, al dan niet met de universiteit, en/of externe Nederlandse of internationale kennispartners. Wij bieden kennis en expertise op het gebied van klimaat, biodiversiteit, voedselproductie, gezond en veilig voedsel en circulaire economie.

WANDER

WANDER vormt de WUR-brede hub om onderzoek verder te visualiseren en te ontwikkelen en tegelijkertijd stakeholders, studenten en onderzoekers te betrekken bij het zoeken naar oplossingen. Als een Shared Research and Education-faciliteit willen ze een ruimte te bieden waar de WUR-gemeenschap interdisciplinair onderzoek, onderwijs en externe betrokkenheid bevordert door middel van geavanceerde datagestuurde 3D-visualisaties en simulaties.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

StartLife

StartLife stelt oprichters in staat om Foodtech & Agtech-startups te bouwen en te laten groeien met blijvende impact. Sinds 2010 heeft StartLife meer dan 400 startups gebouwd, ondersteund en gefinancierd, door baanbrekende technologieën op het gebied van voeding en landbouw voort te stuwen en een blijvende impact te creëren. Ga naar StartLife om deel uit te maken van een levendige gemeenschap van startups, investeerders, bedrijven en experts; voor hulp bij het ontwikkelen van ondernemerscompetenties; voor intensieve mentorprogramma's; om pre-seed financiering aan te vragen.

Agro Food Robotics

Ruim 60 WUR-ingenieurs en -onderzoekers werken samen met industriële partners aan nieuwe robotsystemen voor agri en food. We ontwerpen agrarische robotsystemen voor marine, veeteelt, vollegrond, tuinbouw, versketens en voedsel, samen met vele experts op deze toepassingsgebieden binnen Wageningen. Wij zijn gespecialiseerd in kunstmatige intelligentie en sensing, met name spectraal, learning, en vision. Onze experts en unieke onderzoeksfaciliteiten voor agri-food staan ​​tot uw beschikking.

OnePlanet Research Center

OnePlanet Research Center is een multidisciplinaire samenwerking tussen het imec R&D-centrum voor nano- en digitale technologie, de Radboud Universiteit, het Radboudumc en Wageningen University & Research. OnePlanet initieert fundamenteel en toegepast onderzoek, grensverleggende innovaties en slim productgebruik door ideeën, innovaties en chip- en nanotechnologieën uit verschillende disciplines aan elkaar te koppelen. Het centrum werkt hiervoor nauw samen met andere partijen zoals bedrijven, onderwijs, onderzoekers, maatschappelijke instellingen en burgers.

Groenpact

GroenPact versnelt innovaties in de groensector. Onderwijs, bedrijfsleven en overheid werken samen aan innovaties om oplossingen te vinden voor maatschappelijke uitdagingen. GroenPact helpt ook bij het versnellen van ideeën op het gebied van verdere vergroening van economie en samenleving, duurzame productie van voldoende, veilig en gezond voedsel, CO2-reductie en klimaatadaptatie, behoud van natuur en biodiversiteit en een gezonde, veilige leefomgeving.

DIH Projecten

agROBOfood

Bedrijfsgerichte ondersteuning van de Europese robotica- en agri-foodsector, op weg naar een netwerk van digitale innovatiehubs in robotica.

Smartagrihubs

Verbinden om het innovatiepotentieel voor de digitale transformatie van de Europese agri-foodsector te ontketenen.

Internet of Food and Farm 2020

Het IoF2020-project is bedoeld om de adoptie van IoT te versnellen voor het veiligstellen van voldoende, veilig en gezond voedsel en om het concurrentievermogen van de landbouw en voedselketens in Europa te versterken.

Uw gegevens

Wil je één of meerdere van onze DIH-diensten bij WUR aanvragen? Heeft u vragen over hoe dit geregeld is? We beantwoorden ze graag.