Hoogleraren

Aantal hoogleraren, januari 2023
Rector magnificus 1
Directeur Onderwijsinstituut 1
Leerstoelhouders-Hoogleraren 92
Persoonlijk hoogleraren 77
Buitengewoon hoogleraren:
- Research institutes/non-profit organisations 25
- Wageningen Research 12
- Bedrijfsleven 13
- Levenbeschouwelijk 2
Hoogleraren Internationaal Onderwijs 3
Distinghuised Professors 1
Hoogleraar andere universiteit 1
Overig 2
Totaal 230

De term ‘gewoon hoogleraar’ betreft de leerstoelen die zijn opgenomen in het leerstoelenplan van de universiteit. Deze worden direct gefinancierd uit de middelen die Wageningen University krijgt van het ministerie van OCW.

De persoonlijke hoogleraren worden ook uit die middelen betaald, maar het gaat hier om leerstoelen die persoonlijk aan een excellente onderzoeker zijn gekoppeld. Dit zijn dus geen structurele leerstoelen.

Bij de buitengewone en bijzondere leerstoelen gaat het in principe om leerstoelen die tijdelijk zijn ingesteld (meestal voor een periode van 5 jaar). Het gaat bovendien altijd om een deeltijd aanstelling van meestal 1 dag in de week. De gewone leerstoelen zijn vrijwel altijd full time. Deze bijzondere en buitengewone leerstoelen worden door externe partijen gefinancierd (onderzoeksinstituten, overheden, NGO’s, stichtingen, bedrijven, etc.) De vakgebieden die door deze leerstoelhouders worden behartigd zijn aanvullend op de in het leerstoelenplan beschreven leerstoelen, en zijn beoordeeld op wetenschappelijke relevantie. Bij dit proces zijn Wageningse leerstoelhouders en soms externe wetenschappers betrokken. Tevens wordt de kandidaat (of kandidaten) zorgvuldig op wetenschappelijke kwaliteit beoordeeld. Deze leerstoelen zorgen – naast verbreding van het wetenschappelijk aanbod – ook voor een goede verbinding van de Wageningse wetenschap met andere wetenschappelijke instellingen en de samenleving. WUR staat mede daardoor met beide benen in de samenleving en dat draagt bij aan het realiseren van haar motto ‘For Quality of Life’.

De internationale leerstoelen betreft de leerstoelen bij de instelling voor internationaal onderwijs IHE-Delft. Door deze samenwerking is het mogelijk voor deze instelling om internationale promovendi op te leiden en te laten promoveren.

Voor alle hoogleraren – en voor alle onderzoekers - geldt de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit. Alle nevenfuncties van hoogleraren worden transparant weergegeven op onze internetpagina We@wur.