Zilveren legpenningen

De Zilveren Legpenning van Wageningen University wordt uitgereikt aan personen met grote verdiensten voor Wageningen University en haar onderzoeksdomeinen.

Overzicht uitgereikte Zilveren Legpenningen
Naam Functie Jaar Gelegenheid
Jan Karel Mak Voorzitter van de UFW 2022 Aftreden
prof. Paul Moughan Hoogleraar in de eiwit- en voedingswetenschap 2018 Bezoek aan Nieuw Zeeland
prof. Paul Struik Hoogleraar Gewasfysiologie 2017 100e promotie
prof. Willem de Vos Hoogleraar Microbiologie 2016 100e promotie
prof. Richard Visser Hoogleraar Plantenveredeling 2014 100e promotie
George Lubbe Voorzitter Wageningen Ambassadors 2013 Opening Academisch Jaar
prof. Anne van den Ban Emeritus hoogleraar Voorlichtingskunde 2013 20-jarig bestaan Anne vd Ban Fonds
prof. Martin Verstegen Emeritus hoogleraar Diervoeding 2011 100e promotie
prof. Rudy Rabbinge Universiteitshoogleraar 2011 Pensioen
Kofi Annan Secretaris-generaal VN 2008 Opening academisch jaar
prof. Thieu Meulenberg Emeritus hoogleraar marktkunde 2005 Pensioen
Eva van Drie Gastvrouw Wageningen UR 2004 Pensioen
dr. Henk van der Lans Beleidsmedewerker onderzoek 2004 Pensioen
prof. dr. Aprilani Soegiarto Voorzitter van PROSEA en Vice voorzitter van LIPI 2003 Afsluiting PROSEA
prof. Huisman Hoogleraar visteelt en visserij 2001 Pensioen
mr. J.W. Kroon Voorzitter van de universiteitsraad 2001 Diës Natalis
prof. Wout Middelhoven Hoogleraar microbiologie 2000 Pensioen
ir. W.J. Hilbrands Voorzitter AB St. Wag. Univ. Fonds 1997 Diës Natalis
dr. ir. C.J. Bos UHD Erfelijkheidsleer 1997 Diës Natalis
dr. ir. M. Bos-Boers Hoofd loopbaancentrum KLV 1996 Diës Natalis
ir. J.M. van Dam UD Huishoudstudies 1995 Pensioen
A. van Amersfoort Technicus Milieutechnologie 1995 Pensioen
prof. dr. M.G. v.d. Berg Hoogleraar kwaliteitsborging van levensmiddelen 1995 Diës Natalis
Léonard Kaboré Yamda Huisknecht Centre Neerlandais Adiopodoume 1995
ir. Th. Klein Essink Secretaris Propadeuse Onderw. Cie 1993 Pensioen
ir. G.J.M. Braks Minister LN&V 1993 Diës Natalis
dr. F.M. Muller ‘Vrijwilliger’ Plantentaxonomie 1988 80-jarige leeftijd
ir. A. Affandi 1987
G.S. de Brabander Hoofd Transferpunt 1986 Pensioen
drs. F.M. Defesche Hoofd Centrum Talenonderwijs 1985 Pensioen
ir. G. Wansink Secretaris NRLO (25 jaar) 1982 25-jarig bestaan NRLO
S. Boul-Abba Tuinman/alg. medewerker Centre Neerlandais Adiopodoume 1982
J. Akkerman Adj. beheerder BBS/hoofd sectie Terreinen afd G&T 1980 Diës Natalis
H. Tap Lid, tevens plv. vz 1e HR vertrouwensman 1979 Diës Natalis
J. v.d. Beek Fotograaf Zuivelbereiding 1978 Pensioen
Th. J. Ywema Hoofd Uitleenbureau UB 1966 Pensioen
H. Jansen Adm. ambt. Plantenveredeling 1965 Pensioen/50-jarig jubileum
B.W. Smit Technicus Alg. Plantkunde 1950 50-jarig jubileum
J.M.J. Smit Technicus Alg. Plantkunde 1950 50-jarig jubileum