Contact na pensioen/vertrek

Wageningen University & Research (WUR) wil graag in contact blijven met haar oud-medewerkers. Omgekeerd stellen veel oud-medewerkers het op prijs om nieuwe ontwikkelingen en activiteiten binnen ‘hun’ organisatie te kunnen blijven volgen.

Met dit formulier kun je aangeven op welke manieren je in contact wilt blijven met Wageningen University & Research.

i

De gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en niet aan derden worden verstrekt

Persoonsgegevens
Privégegevens
i

Als u het e-mailadres invult wordt de bevestiging naar dit e-mailadres verzonden

Organisatieonderdeel
Welke informatie wilt u ontvangen?
i

Incidenteel wordt informatie c.q. uitnodigingen verzonden voor activiteiten voor gepensioneerde medewerkers van Wageningen UR (en/of van mijn organisatieonderdeel)