Testpagina formulieren - NIET WEGGOOIEN!

Deze pagina wordt gebruikt voor het testen van formuilieren. NIET WEGGOOIEN aub!

Uw gegevens
Naam
Uw kennisvraag
i

Kies hier onder welke SKIP uw kennisvraag valt

i

Vermeld hier de AO verslag, TK brief of een ander document waaruit blijkt dat de minister het belangrijk vindt.

Uw kennisproduct
Akkoord
Ik verklaar dat ik akkoord heb gevraagd voor de uitvoering van deze kennisvraag bij bovengenoemd MT-lid van mijn directie. Dit MT-lid is van mening dat de kennisvraag bijdraagt aan het beleidsproces van DG AN, dat de kennisvraag politiek en/of beleidsmatig urgent is, waardoor de kennisvraag op korte termijn beantwoord moet worden en dat de kennisvraag onvoorzien was.